Person som håller om ett träd ute i naturen
Kontakt

Frivillig resursgrupp - FRG

Syftet med FRG är att förstärka kommunens personalresurser vid svåra påfrestningar och klara uthålligheten vid en längre och större katastrof.

Den frivilliga resursgruppen, FRG, har kompentenser från olika områden som kommunen efterfrågar och kan hjälpa till vid bland annat:

 • Stora katastrofer
 • Eftersök av försvunna
 • Bränder
 • Översvämningar

Övriga arbetsuppgifter som kan komma ifråga är evakueringar, information, medmänskligt stöd, samtal, mat och dryck samt övrig förstärkning där behov finns.

Det finns alltid behov av förstärkning och nyrekrytering

Frivilliga Resursgruppen, FRG, är ett samarbete mellan kommun och de frivilliga försvarsorganisationerna med stöd från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

Att gå med i en Frivillig Resursgrupp innebär att man grundutbildas för att kunna skriva avtal och finnas tillgänglig för kommunala uppdrag. Du ska vara medlem i en Frivillig försvarsorganisation (FFO), om inte är du är välkommen till vår civilförsvarsförening. Skicka din information till FRG-ansvarig i kommunen som återkommer till dig med information om bl.a när nästa grundutbildning för FRG-medlemmar genomförs.

Läs mer om FRG på msb.se
Kontakt
 • Ida Olsson

  Säkerhetssamordnare

  Räddningstjänsten

  0570-826 04, 070-25 60 826

  Kopparvägen 1, Arvika

Senast uppdaterad • 2023-08-02