Närbild på två unga personer som håller varandra i handen
Kontakt

Trygg i Säffle

Trygg i Säffle är en samverkansgrupp som syftar till att främja samarbete och samsyn mellan polis och kommun i syfte att få effekt i det trygghetsskapande arbetet.

I arbetsgruppen deltar företrädare för polis, skola, socialtjänst, teknik- och fritidsförvaltningen, SÄBO, Ungdomens hus, kulturförvaltningen, näringslivsenheten och säkerhetssamordnare. Arbetet utgår från kommunens övergripande vision kring social hållbarhet.

Trygg i Säffle ska bidra till upprätthållandet av aktuell lägesbild gällande sociala risker i Säffle kommun. Sociala risker innefattar områden så som ordningsstörningar och otrygghet, hot och våld, extremism och kriminella nätverk, ungdomar och skolor samt alkohol, narkotika, doping och tobak.

Trygg i Säffle ska även komma med förslag till åtgärder för implementering av arbetet enligt handlingsplan mot våldsbejakande extremism.

Aktuella åtgärder inom Trygg i Säffle

 • Utökat öppethållande på Ungdomens hus
 • Utökat fältarbete i Säffle centrum
 • Nattfotboll i Säffle bollhall
 • Trygghetsvandringar
 • Hackaton med ungdomar
 • 100 000 kronor avsatta till trygghetsskapande åtgärder
Kontakt
 • Elin Fredriksson

  Säkerhetssamordnare

  Räddningstjänsten

  0570-827 72, 070-098 42 72

  Norrlandsvägen 33, Säffle

 • Mattias Larsson

  Räddningschef

  Kommunledningskontoret

  0570-826 28, 076-803 79 99

  Norrlandsvägen 33, Säffle

Senast uppdaterad • 2024-01-24