Två medarbetare från Säffle räddningstjänst går nedför en trappa i Säffle brandstation
Kontakt

Tips och säkerhet

Här hittar du några användbara tips och råd för en tryggare vardag.

Har du någon fråga som du inte finner svar på här på webbplatsen så är du välkommen att höra av dig direkt till oss.

Levande ljus

Levande ljus orsakar många bostadsbränder, mest kritiskt är veckorna kring jul. Här följer några tips för att undvika bränder till följd av levande ljus:

 • Ha som regel att den som tänt ett ljus ansvarar för att det blir släckt. Lämna aldrig ett levande ljus obevakat.
 • Ha gärna ett klistermärke på ytterdörren som påminner dig om att släcka ljusen. Klistermärken finns att hämta hos oss på Räddningstjänsten.
 • Lämna aldrig barn ensamma med levande ljus
 • Undvik ljusstakar i brännbara material samt den traditionella vitlaven i adventsljusstaken. Det finns snygga och mindre brandfarliga alternativ, till exempel vackra stenar, använd fantasin! Tänk även på att placera ljusstaken på stadigt underlag där det inte finns risk att till exempel en gardin når lågan och fattar eld.

Elapparatur

Elfel och överhettning av elektriska apparater är en vanlig orsak att det börjar brinna i våra hem. För att undvika detta följer här några tips för att minimera risken för brand:

 • Dra alltid ur stickpropp till kaffebryggare och brödrost
 • Stäng av TV:n med hjälp av strömbrytare och ha inga stearinljus, textilier eller annat brännbart på TV:n.
 • Låt inte torktumlare, tvättmaskin eller diskmaskin vara igång när du lämnar hemmet eller lägger dig för kvällen.
 • Anlita alltid fackman vid reparation eller elinstallation.
 • Dra om möjligt ur kontakten innan du påbörjar släckning av elektrisk apparatur.
 • Byt ut lysrör som är utbrända, blinkande, och har glödande lysrörsändar. Byt även glimtändaren, då den har lika lång livstid som lysröret. Om du saknar nytt lysrör, ta ur det gamla lysröret eller glimtändaren och behåll armaturen släckt tills du skaffat nya lysrör och glimtändare.

Köksbränder

Många bränder börjar i köket, ofta på grund av kvarglömda plattor.

 • Lämna aldrig något på spisen utan uppsikt
 • Om det brinner i en gryta- släck genom att lägga på ett lock, släck aldrig brinnande fett med vatten.

Brandsläckare

Idag finns en uppsjö av olika handbrandsläckare att välja mellan och som konsument kan det vara svårt att veta vad man bör titta på man köper sin släckare.

Till en normalstor lägenhet eller villa rekommenderas en pulversläckare på minst sex kilo och lägsta effektivitetsklass 43A 233BC. Normalt rekommenderas att släckaren placeras i anslutning till husets entré, gärna bredvid ytterdörren.

När du köpt din släckare bör du varje månad kontrollera att den fortfarande är laddad. Efter 10 år bör den lämnas in för omladdning.

För husvagn, husbil eller båt rekommenderas en pulversläckare på minst tre kilo.

Brandvarnare

Målet för Säffle kommun är att det ska finnas minst en fungerande brandvarna i varje hem. Bor du i ett flerplanshus bör du ha minst en brandvarna på varje plan och brandvarnarens övervakningsområde bör inte överstiga 60m2. Brandvarnaren ska placeras i anslutning till sovrummet, vara av typen optisk brandvarnare och ska vara märkt SS-EN 14604.

En bra rutin är att kontrollera batteriet i brandvarnaren i samband med första advent varje år. Brandvarnare har begränsad livstid och bör bytas ut inom 10 år.

Väl synligt husnummer

Något som förmodligen inte så många förknippar med säkerheten i sitt boende är hur man väljer att märka ut numret på sitt hus. För oss på räddningstjänsten kan dock en tydlig utmärkning av husnumret innebära att vi spar viktiga sekunder vid en utryckning.

För att vi så snabbt som möjligt ska uppfatta husnumret bör siffrorna vara åtminstone 25cm höga, vara vända mot vägen och ha en kontrasterande färg till huset. Några regler för hur husnumret ska märkas ut finns inte, men vårt önskemål är att du som villaägare tillser att du i mesta möjliga mån uppfyller kriterierna ovan.

I händelse av brand ska du agera efter ordningen Rädda-Varna-Larma-Släck.

Rädda dig själv och de som är i fara.
Varna alla som hotas av branden.
Larma 112.
Släck branden om du tror att du klarar det.

Utöver detta följer här några tips för dig som bor i villa eller flerfamiljshus. Se till så att alla familjemedlemmar har klart för sig hur de ska handla i händelse av brand.

Villa

 • Kontrollera om det går att utrymma via alla fönster.
 • Kan barn ta sig ut själva?
 • Finns det andra utrymningsvägar än trappen om det brinner på övervåningen?
 • Ha gärna stege tillgänglig om du måste rädda någon från utsidan.

Lägenhet

Om det brinner i din lägenhet:

 • Stäng in branden.
 • Ta dig ut och stäng dörren efter dig.

Om trapphuset är rökfyllt:

 • Håll dörren stängd och stanna i din lägenhet i väntan på Räddningstjänsten. Varje lägenhet är en egen brandcell, vilket innebär att du är säker i 30-60 minuter.
 • Ring 112 för att informera om att du är kvar i lägenheten.
 • Öppna en dörr eller ett fönster så att Räddningstjänstens personal kan se dig.

I ett flerfamiljshus är det extra viktigt att alla tar ansvar för att upprätthålla en hög nivå på brandsäkerheten, då slarv med detta drabbar samtliga boende i fastigheten. Nedan följer några enkla tips för dig som bor i flerfamiljshus:

 • Ställ inget brännbart material i trapphuset. Trapphuset är en utrymningsväg och ska hållas fritt från barnvagnar, tidningar, kartonger och dylikt.
 • Håll vind, källare och garage låste. Detta minskar risken för anlagda bränder.
 • Blockera inte trapphuset. Trapphuset är din väg ut och räddningstjänsten väg in om det brinner.
 • All förvaring av brandfarliga vätskor eller gaser är förbjuden i vinds- och källarföråd.

I våra hem förekommer inte sällan en rad olika brandfarliga eller explosiva varor så som sprayburkar/tryckbehållare, bensin, diesel, t-sprit, tändvätska eller gasol.

Dessa varor bör förvaras på säkert ställe, oåtkomligt för barn. Du bör se till att ha så lite brandfarliga varor som möjligt i ditt hem. Tomma sprayburkar ska lämnas till kommunens återvinningscentral. I flerfanmiljshus får inga brandfarliga/explosiva varor förvaras i källar- eller vindsföråd

Gasol och sprayburkar

Gasol är en mycket brandfarlig gas som kräver extra försiktighet vid förvaring och användning. Tillse att utrustning tillverkad efter 1995 är CE-märkt, kontrollera eventuella slangar och kopplingar regelbundet. Misstänker du läckage, stäng av anläggningen och vädra.

För boende i villa ska förvaring i första hand ske i fristående förådsutrymme. I själva bostadsdelen får förvaring av gasoltuber av max storelk P11 (26 liter) ske.

För boende i flerfamiljshus så är förvaring på balkongen i första hand rekomenderad. I bostadsdelen får gasoltuber av max storlek fem liter förekomma. På balkongen är förvaring av tuber storlek p11 (26 liter) tillåtet.

Brandfarliga vätskor

Brandfarliga vätskor, ska även dessa i första hand förvaras i fristående uthus hos villaägare om möjlighet finns. Inne i bostadsdelen frå behållare om max 10 liter brandfarlig vätska förvaras.

För flefamiljshus är den högsta tillåtna mängden som får förvaras i ett kärl 10 liter i bostadsdelen, medan det är tillåtet att förvara behållare med max 25 liter brandfarlig vätska på balkongen.

Syrgas

Du som har syrgas i hemmet i medicinskt syfte ska ha skylt på insidan av entrédörren som upplyser om detta. I grupp/service/äldreboenden ska skylten sitta på utsidan av entrédörren.

Fyrverkerier

Du får inneha och förvara upp till fem kilo konsumentfyrverkerier utan tillstånd.

Som privatperson krävs normalt inget tillstånd för att använda vanliga konsumentfyrverkerier, under förutsättningen att fyrverkerierna inte utgör någon risk för person eller egendom. Vid bedömning av detta tar polisen hänsyn till tidpunkt, plats och yttre omständigheter. Vid nyår, påsk och andra högtider krävs normalt inget tillstånd från polisen om det inte utgör särskild olägenhet eller risk. För större fyrverkerier med inköpskod 154 krävs tillstånd från polisen.

Bränder på fritidsbåtar orsakas oftast av att bränsle förångas och antänds. Här följer några grundregler för brandsäkerhet ombord:

 • Kontrollera regelbundet slangar och kopplingar till bränsle och gasol.
 • Stäng av båten vid tankning.
 • Tankning av lösa tankar ska ske utanför båten.
 • Placera inga gasolflaskor i ruffen, utan i ett avskiljt, ventilerat utrymme.
 • Köp endast värmare gjorda för båtar. Undvik lösa värmeaggregat.
 • Vädra motorutrymmet innan start.
 • Stäng av huvudströmbrytaren när båten inte används.

Om båten börjar brinna:

 • Stanna motorn och styr fören mot vinden
 • Använd handbrandsläckaren
 • Stäng av bränsle och gasolsystem, samt huvudströmmen.

Varje år uppstår ett stort antal gräs- och skogsbränder till följd av slarv vid eldning. Här följer information som kan vara bra att ha till hands då du skall elda utomhus.

All eldning sker på egen risk. Detta innebär att du är ansvarig för att elden inte sprider sig. I lagen står följande:

”Den som av oaktsamhet, genom att umgås ovarsamt med eld eller sprängämne eller på annat sätt, vållar brand eller ofärd (…) döms för allmänfarlig vårdslöshet till böter eller fängelse i högst sex månader. Är brottet grovt, dömes till fängelse i högst två år.”
Brottsbalken, 13 kap.

I Sverige är det tillåtet att elda utomhus. Man får exempelvis göra upp en lägereld, elda trädgårdsavfall eller bränna av mark. Men man ska ändå alltid se efter ifall det finns några speciella regler som gäller där du ska elda.

Inom Säffle Kommun råder inget generellt eldningsförbud. Däremot rekommenderar vi dig som kommuninvånare att i första hand deponera ditt trädgårdsavfall på återvinningscentralen alternativt kompostera på egen hand. Vill du ändå elda upp ditt avfall ska följande kriterier uppfyllas;

 • Du ska kontakta grannar som eventuellt kan bli störda av röken.
 • Du ska tillse att eldningen kan ske på ett säkert sätt och att nödvändiga släckmedel och utrustning finns tillgängligt.
 • Du ska informera oss på räddningstjänsten innan du avser att elda större mängd avfall.
 • Ha alltid en mobiltelefon nära till hands för att snabbt kunna larma 112 vid behov.

Brandrisk

Innan du ska elda bör du ta reda på vilken brandrisk som råder fär tillfället. Brandriskrapporter ges ut av SMHI Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Spridning

En brand kan sprida sig både snabbt och lätt. Gnistor och brinnande småsaker kan flyga en bit och antända mark på andra ställen än du tänkt dig. Därför ska man undvika att elda när det råder stark vind. Man bör heller inte elda i större omfattning när det är mörkt ute.

Släckberedskap

En annan rekommendation är att du eldar i mindre omgångar. Då har du lättare att kontrollera elden om den skulle börja sprida sig. När du eldar är det viktigt att ha släckberedskap och planera hur du ska gå tillväga om det mot förmodan skulle gå snett. Allra bäst är att ha en vattenslang tillgänglig, men är det en mindre brasa kan du använda granruskor, sand/jord, spadar till exempel.

Kontakt
 • Mattias Larsson

  Räddningschef

  Kommunledningskontoret

  0570-826 28, 076-803 79 99

  Norrlandsvägen 33, Säffle

 • Magnus Hernerud

  Platschef Räddningstjänsten Säffle

  Kommunledningskontoret

  0533-68 17 22

  Norrlandsvägen 33, Säffle

Senast uppdaterad • 2023-08-02