Kvinnlig sköterska inom äldreomsorgen håller om en äldre manlig brukare
Kontakt

POSOM-grupp

POSOM står för psykosocialt omändertagande vid olyckor och katastrofer och är en beredskapsgrupp som kan inkallas med kort varsel för att stötta drabbade, icke skadade personer.

POSOM-gruppen är en del av kommunens samlade beredskap och består av en ledningsgrupp och en stödpersonsgrupp med representanter från räddningstjänsten, socialtjänsten, polisen, sjukvården, skolan och kyrkan.

Vad gör POSOM-gruppen?

Det övergripande målet med POSOM-gruppen är att genom stödinsatser förebygga psykisk ohälsa på sikt för direkt eller indirekt drabbade. Man vill bidra till en hjälp till självhjälp så att den drabbade kan gå vidare med egen kraft.

POSOM-gruppen kan exempelvis hjälpa till med att:

 • Ge den drabbade fortlöpande information om det inträffade och vilken hjälp som finns att få.
 • Förmedla kontakter mellan de drabbade/anhöriga/andra inblandade och räddningstjänst/polis/sjukvården/kyrkan/socialtjänsten och andra POSOM-grupper.
 • Bidra till praktisk hjälp vid behov som till exempel kost, logi och transport.
 • Finnas till hands och ge krisstöd vid behov till de inblandade i det akuta skeendet och närmaste tiden efteråt.

POSOM-gruppens representanter erbjuder inte psykoterapeutisk eller kurativ behandling utan krisstöd som medmänniska och att man är yrkesverksam inom de olika instanserna beskrivna ovan.. Om den drabbade är i behov av mera professionellt stöd t.ex vid chock eller trauma hänvisas till sjukvården.

När sker inlarmning av POSOM-gruppen?

POSOM-gruppen inkallas när samhällets ordinarie resurser inte räcker till. Det är normalt sett räddningsledaren vid olycksplatsen eller vakthavande polisbefäl som avgör om POSOM-gruppen skall inkallas vilket oftast sker via SOS Alarm. Det är sedan POSOM Ledningsgrupp som bedömer om POSOM-gruppen skall/kan/bör aktiveras i samråd med den som inkallat POSOM. Allmänheten kan inte inkalla POSOM.

Kontakt
 • Kathrine Schöning

  Socialsekreterare/Samordnare för POSOM

  Socialförvaltningen

  0533-68 16 73

  Järnvägsgatan 13, Säffle

 • Linda Blixtfeldt

  Brandman/ ledningsgruppen POSOM

  Kommunledningskontoret

  0533-68 17 20

  Norrlandsvägen 33, Säffle

Senast uppdaterad • 2023-08-02