Personal från räddningstjänsten sitter i en brandbil
Kontakt

Information vid kris

I samband med allvarliga olyckor eller samhällskriser är det viktigt att du känner till hur och var du kan hitta information eller komma i kontakt med olika myndigheter.

Säffle kommun försöker informera närmast berörda och övriga invånare så snabbt som möjligt. Information till allmänheten publicerar vi i första hand på kommunens webbplats, www.saffle.se.

Varningssignalen VMA

När en stor och allvarlig olycka inträffat ljuder en 7 sekunder lång signal omväxlande med 14 sekunders tystnad, under minst 2 minuter. När faran är över signaleras det med en 30-40 sekunder lång signal. När du hör signalen ska du gå inomhus, stänga dörrar, fönster och ventiler samt lyssna på radio för information.

Mer information om VMA i Säffle

Viktiga informationskanaler

Vid svåra olyckor, översvämningar, elavbrott, vattenläckor eller någon annan allvarlig händelse kan du läsa om vad som hänt och få lägesbeskrivningar och råd här:

 • Ring 112 vid en nödsituation som kräver omedelbar hjälp av ambulans, brandkår eller polis.
 • Sveriges Radio P4 är Sveriges beredskapskanal som ger dig viktig information vid samhällsstörningar.
 • SVT:s text-TV sidan 100 och 599.
 • Ring 113 13 för att lämna eller få information vid allvarliga olyckor eller krissituationer.
 • Ring 114 14 för alla polisärenden som inte handlar om pågående brott eller händelser.
 • Ring 1177 för sjukvårdsrådgivning.
 • Om telefonin inte fungerar kan du ta dig till brandstationen för att ringa 112 från nödtelefonen där.

Informationsplatser i Säffle kommun

I händelse av att digital kommunikation inte fungerar i samband med en kris kommer det vara möjligt att uppsöka en fysisk plats för att få information. Följande informationsplatser finns i Säffle kommun:

Krisinformation.se

På webbplatsen krisinformation.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns samlad och kvalitetssäkrad information från Sveriges myndigheter vid kriser.

Till Krisinformation.se
Kontakt
 • Mattias Larsson

  Räddningschef

  Kommunledningskontoret

  0570-826 28, 076-803 79 99

  Norrlandsvägen 33, Säffle

 • Magnus Hernerud

  Platschef Räddningstjänsten Säffle

  Kommunledningskontoret

  0533-68 17 22

  Norrlandsvägen 33, Säffle

Senast uppdaterad • 2023-09-08