Kontakt

Översvämningar

Översvämning kan komma till följd av höga flöden när vattennivåerna i Vänern stiger eller på grund av ihärdig nederbörd.
Översvämning kan också komma som ett resultat av skyfall, det vill säga mycket kraftigt regnväder under en kortare tidsperiod.

De senaste åren har Säffle kommun drabbats av kraftiga regnoväder under somrarna vilka har lett till svåra skador på privata fastigheter och kommunens infrastruktur.