avståndet mellan sopbilen och kärlet
Kontakt

Placering av sopkärl

Hur ditt sopkärl placeras spelar en stor roll för arbetet med att samla in avfall i kommunen. Våra renhållningsarbetare tömmer i genomsnitt 350 kärl varje dag, vi ber därför dig att placera ditt kärl på ett sådant sätt att vi kan utföra insamlingsarbetet på ett effektivt och säkert sätt.
Tänk på att ditt kärl inte töms om det är överfullt eller felvänt.

 • Ställ kärlet väl synligt på ditt hämtställe senast klockan 06:00 på din hämtdag. Ditt hämtställe är lämplig plats inom 6 meter från där sopbilen kan stanna.
 • Placera kärlet med hjulen och draghandtaget riktat mot sopbilen. Draghandtaget får inte blockeras av staket eller växtlighet.
 • Underlaget ska vara hårt och slätt så att kärlet kan rullas till sopbilen. Kärlen får inte stå upphöjt, utan på plan mark. så att det inte behövs lyftas över tröskel/höga kanter.
 • Fyll inte kärlet med mer avfall än att locket kan stängas. Se till att locket ligger mot kärlets kant och att det inte glipar. Placera inga föremål på locket. Har du tillfälligt mer avfall så kan du beställa extra hämtning via vår kundservice.
 • Har ditt kärl inte blivit tömt på grund av ovanstående punkter kan du beställa extra hämtning mot avgift hos kundservice för vatten- och renhållning.
Kontakt
 • Frågor om matavfall

  Frågor om abonnemang, kärl och tömning gällande matavfall

  Teknik- och fritidsförvaltningen

  0533-68 17 55

  Järnvägsgatan 9, Säffle

  Vid frågor gällande hemkompost eller förlängt hämtningsintervall kan du ställa dessa till miljo.bygg@saffle.se

  Telefontid vardagar:
  09:30-12:00

 • Kundservice vatten- och renhållning

  Frågor om fakturor, abonnemang, kärl och tömning

  Teknik- och fritidsförvaltningen

  0533-68 15 89

  Järnvägsgatan 9, Säffle

  Du vet väl om att du även kan ställa dina frågor till oss i vår chatt?

  Telefontid vardagar:
  09:30-12:00

Senast uppdaterad • 2023-01-17