En grafisk bild som visar matens väg från planta till biogasanläggning
Kontakt

Matavfall för miljön

Vi är glada att kunna samla in ditt matavfall och tillsammans bidrar vi till en bättre och mer hållbar miljö.

Att sortera och samla in matavfall bidrar till minskade utsläpp, samt att näringsämnen och energi tas tillvara.

Efter att matavfallet samlats in, tas det omhand och omvandlas till biogas som bränsle till våra fordon och biogödsel till lantbruken.

Insamling av matavfall medför transporter, ändå är det miljövänligare att återvinna matavfallet än att bränna det tillsammans med hushållssoporna.

Lite fakta om biogas:

 • Den framställs genom rötning av exempelvis matavfall eller slam från reningsverk.
 • Biogasen är ett effektivt sätt att ta hand om samhället avfall och göra om det till användbara och även miljövänliga produkter. Eftersom den kan ersätta fossila bränslen kan den minska utsläppen av växthusgas.
 • Matavfall från ett hushåll på fyra personer räcker till att köra en bil på biogas upp till tolv kilometer/vecka.

Lite fakta om biobränsle:

 • Bildas som ett naturligt gödselmedel när biogasen utvinns och kommer alltså bland annat från matavfall.
 • Det blir en utmärkt gödning som innehåller alla växtnäringsämnen.
 • Den är lätt att sprida och hantera och tränger lätt ner i marken.
Kontakt
 • Susanne Bäckström

  Miljöingenjör

  Teknik och fritid Säffle-Åmål

  0533-68 36 72

  Järnvägsgatan 9, Säffle

Senast uppdaterad • 2023-11-29