Kontakt

Sophämtning och matavfallsinsamling

Vi är nu i full fart i att införa matavfallsinsamling. Detta sker etappvis och du informeras i god tid när vi kommer till ditt område. Det bruna kärlet får du först när vi kommer till ditt område, efter att du gjort ditt val att börja sortera ditt matavfall.

Insamling av returpapperskärl i Säffle kommun

Tjänsten för tidningskärl upphör. Just nu pågår insamlingen av returspapperskärlet. Dessa hämtas in av renållningsenhetens personal vid ordinarie tömning eller av särskild avsedd bil.
Vi hänvisar till kommunens återvinningsstationer gällande returpapper som ska slängas.

Tack för din hjälp!

Kommunen ansvarar för att samla in och ta hand om kommunalt avfall och liknande avfall som uppkommer i kommunen.

I Säffle kommun sköts insamlingen av kärl- och säckavfall av teknik- och fritidsförvaltningen. Här hittar du även kundservice för vatten- och renhållning som sköter om fakturering av renhållningstjänster.

Visste du att om du sorterar ut 4 stycken 2-kilos påsar med matavfall och omvandlar dem till biobränsle så kan du ta dig en tur från stora lilla Åmål till Säffle på en kopp kaffe.

Sortera matavfall eller hemkompost?

När du sorterar ut ditt matavfall tas både näring och
energi tillvara och återvinns till biogas och biogödsel.

När du hemkomposterar tas endast näringen tillvara om kompostjorden återanvänds vid odling.
Vid hemkompostering bildas även växthusgaser som inte är bra för miljön.

Frågor och svar
Abonnemang och taxor

Såhär beställer du sophämtning

Kontakt
 • Frågor om matavfall

  Frågor om abonnemang, kärl och tömning gällande matavfall

  Teknik- och fritidsförvaltningen

  0533-68 17 55

  Järnvägsgatan 9, Säffle

  Vid frågor gällande hemkompost eller förlängt hämtningsintervall kan du ställa dessa till miljo.bygg@saffle.se

  Telefontid vardagar:
  09:30-12:00

 • Kundservice vatten- och renhållning

  Frågor om fakturor, abonnemang, kärl och tömning

  Teknik- och fritidsförvaltningen

  0533-68 15 89

  Järnvägsgatan 9, Säffle

  Du vet väl om att du även kan ställa dina frågor till oss i vår chatt?

  Telefontid vardagar:
  09:30-12:00