Person i laboratoriemiljö arbetar med provrör
Kontakt

Farligt avfall och invasiva växter

Hur man ska hantera farligt avfall och grovavfall-grovsopor skiljer sig från våra vanliga hushållssopor. Med ganska små insatser kan man avgifta soppåsen och göra en insats för miljön.

Farligt avfall

Farligt avfall är sådant avfall som inte skall slängas i soppåsen eller spolas ner i avloppet. Exempelvis färg, lim, läkemedel, batterier, oljerester och lågenergilampor.

Ditt farliga avfall kan du lämna på Östby miljöstation Öppnas i nytt fönster.. Det är viktigt att resterna lämnas i sin originalförpackning så att avfallet kan sorteras på rätt sätt.

Grovsortera

Underlätta för dig själv genom att grovsortera avfallet redan vid lastning.
Med hjälp av sorteringsguiden ser du vad som kan lämnas hos oss. , 118.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Asbest är förbjudet men förekommer framför allt i äldre byggnader som värmeisolerande material, i takbeklädnad, och i golvmaterial. Allt material som lämnas på Östby miljöstation ska vara ordentligt inplastat och kunden ska kunna lasta den själv. Tag kontakt med personalen för anvisning om var materialet ska läggas. En avgift tas ut av dig som avfallslämnare för att täcka transport och behandlingskostnad. Denna är för närvarande 2000 kronor exklusive moms/ton.

Vår arbetsplats och er säkerhet:

Under sommarhalvåret har vi många besökare på Östby miljöstation och det kan tidvis bli trångt på området. Tunga maskiner används för att flytta och packa materialet i containrarna.
Vi ber er därför uppmärksamma detta och underlätta personalen i arbetet med att kunna ge er så god service som möjligt.

Inlämningsställen för farligt avfall:

Grovavfall

Grovavfall från hushåll är sådant avfall som inte kan eller bör läggas i det gröna kärlet eller i säcken. Det kan vara stora saker som cyklar och madrasser eller material som inte är brännbara, exempelvis porslins- och glasföremål.

Här kan du som hushållsabonnent lämna ditt grovavfall gratis:

(Avgifter enligt fastställd taxa tas ut för verksamhetsavfall och vissa specifika avfallsslag.)

Insamling av ljuskällor från hushåll

Förbrukade glödlampor och lågenergilampor har tidigare endast kunnat lämnas av hushållen på Östby miljöstation men nu har antalet insamlingsplatser utökats till att även omfatta insamling i några butiker i Säffle tätort.

Förbrukade glödlampor och lågenergi lampor kan du nu lämna på:

 • Östby miljöstation
 • ICA Kvantum
 • ICA Nära

Till de butiker som säljer ljuskällor. Där gäller "en mot en principen". Det vill säga, du har möjlighet att lämna in en förbrukad när du köper en ny.

Invasiva växter

Lär dig att känna igen några av de vanligaste invasiva växterna.
De fyra växterna jätteloka, jättebalsamin, parkslide och blomsterlupin finns i vår kommun.

Förhindra spridning av invasiva växter

För att förhindra spridning är det viktigt att avfall bestående av invasiva främmande växter ska behandlas på rätt sätt. Växtavfall från invasiva växter ska lämnas ordentligt inneslutet i plastsäckar i brännbara fraktionen på Östby miljöstation.

Kontakt
 • Susanne Bäckström

  Miljöingenjör

  Teknik och fritid Säffle-Åmål

  0533-68 36 72

  Järnvägsgatan 9, Säffle

 • Kerstin Svensson

  Renhållningschef

  Teknik och fritid Säffle-Åmål

  0533-68 17 50

  Järnvägsgatan 9, Säffle

Senast uppdaterad • 2024-01-31