Farligt avfall och invasiva växter
Kontakt

Farligt avfall och invasiva växter

Hur man ska hantera farligt avfall och grovavfall-grovsopor skiljer sig från våra vanliga hushållssopor. Med ganska små insatser kan man avgifta soppåsen och göra en insats för miljön.

Farligt avfall

Farligt avfall är sådant avfall som inte skall slängas i soppåsen eller spolas ner i avloppet. Exempel på denna typ av avfall är färg, lim, läkemedel, batterier, oljerester och lågenergilampor.

Ditt farliga avfall kan du lämna på Östby Miljöstation Öppnas i nytt fönster.. Det är viktigt att resterna lämnas i sin originalförpackning så att avfallet kan sorteras av personalen på rätt sätt.

Grovsortera

Underlätta för dig själv genom att grovsortera avfallet redan vid lastning. Med hjälp av sorteringsguiden ser du vad som kan lämnas. Kontakta personalen om det finns frågor.

Asbest är sedan länge förbjudet men förekommer framför allt i äldre byggnader som värmeisolerande material, i takbeklädnad, och i golvmaterial till exempel. Allt asbestinnehållande material som lämnas på Östby ska vara ordentligt inplastat och kunden ska kunna lasta i den själv. Tag kontakt med personalen för anvisning om var materialet ska läggas. En avgift tas ut av dig som avfallslämnare för att täcka transport och behandlingskostnad. Den är för närvarande 2000 kronor exklusive moms/ton.

Vår arbetsplats och er säkerhet:

Under sommarhalvåret har vi många besökare på Östby och det kan tidvis bli trångt på området. Tunga maskiner används för att flytta och packa materialet i containrarna.
Vi ber er därför vara uppmärksamma på detta och underlätta för personalen i deras arbete med att ge er så god service som möjligt.

Inlämningsställen för farligt avfall:

Grovavfall

Grovavfall från hushåll är sådant avfall som inte kan eller bör läggas i det gröna kärlet eller i säcken. Det kan vara stora saker som cyklar och madrasser eller material som inte är brännbara, exempelvis porslins- och glasföremål.

Här kan du som hushållsabonnent lämna ditt grovavfall gratis:

(Avgifter enligt fastställd taxa tas ut för verksamhetsavfall och vissa specifika avfallsslag.)

Insamling av ljuskällor från hushåll

Förbrukade glödlampor och lågenergilampor har tidigare endast kunna lämnas av hushållen på Östby Miljöstation men nu har antalet insamlingsplatser utökats till att även omfatta insamling i några butiker i Säffle tätort.

Förbrukade glödlampor och lågenergi lampor kan du nu lämna på:

 • Östby Miljöstation
 • ICA Kvantum
 • ICA Nära

Till någon av de butiker som säljer ljuskällor. Då gäller en mot en principen, det vill säga, du har möjlighet att lämna in en förbrukad när du köper en ny.

Invasiva växter

Lär dig att känna igen några av de vanligaste invasiva växterna.
De fyra växterna jätteloka, jättebalsamin, parkslide och blomsterlupin finns i vår kommun.

Förhindra spridning av invasiva växter

För att förhindra spridning är det viktigt att avfall bestående av invasiva främmande växter behandlas på rätt sätt. Växtavfall från invasiva växter ska lämnas ordentligt inneslutet i plastsäckar i brännbara fraktionen på Östby Miljöstation, som är den bemannade återvinningscentralen för Säffle och Åmåls kommuner.

Kontakt
 • Carina Nylén

  Tf renhållningschef

  Teknik- och fritidsförvaltningen

  0533-68 17 50

  Järnvägsgatan 9, Säffle

 • Kundtjänst vatten- och renhållning

  Frågor om fakturor, abonnemang, kärl och tömning

  Teknik- och fritidsförvaltningen

  0533-68 15 89

  Järnvägsgatan 9, Säffle

  Telefontid vardagar:
  09:30-12:00

Senast uppdaterad • 2021-06-18