Kontakt

Slamtömning och latrin

Slamtömningen av små avloppsanläggningar i kommunen utförs av Ragn-Sells Kommunpartner AB. Kundtjänstärenden och faktureringen av utförd tjänst sköts av Teknik- och fritidsförvaltningen.

Taxor och avgifter
 • När töms min avloppsanläggning?
  Tömningsperiod för enskilda brunnar finns på respektive kommuns hemsida. Inför varje tömning skickas ett aviseringsmeddelande ut till fastigheten
 • Vad gör jag om jag behöver ha en akut tömning av min brunn/tank?
  Under kontorstid kontakta kundtjänst på 0533-68 15 89, eller på varenhallning@saffle.se.
  Efter 16:00 ring Ragn-Sells journummer: 070-927 25 55.
 • Vad gör jag om jag har enskild anläggning och är i behov av en spolning?
  Kontakta valfri entreprenör.
 • Vad gör jag om jag har fått stopp i mitt kommunala avlopp och behöver en spolning?
  Under kontorstid kontakta Stena på 010-445 51 00.
  Efter klockan 16:00 samt på helger, ring 0520-477 00 00.
 • Vad gör jag om jag behöver en extra tömning av min brunn/tank?
  Kontakta vår kundtjänst på 0533-68 15 89, eller maila oss på varenhallning@saffle.se. För att du ska få ordinarie pris på denna tömning måste beställning ske senast två veckor före varje tömning.
Kontakt
 • Kundtjänst vatten- och renhållning

  Frågor om fakturor, abonnemang, kärl och tömning

  Teknik- och fritidsförvaltningen

  0533-68 15 89

  Järnvägsgatan 9, Säffle

  Telefontid vardagar:
  09:30-12:00

 • Journummer slamtömning

  Slamtömning vid akuta ärenden utanför kontorstid - Ragnsells Kommunpartner AB

  Teknik- och fritidsförvaltningen

  070-927 25 55, gäller endast brådskande ärenden slamtömning

  Ingen e-post tillgänglig

  Ingen adress tillgänglig

  Journumret gäller vardagar efter klockan 16:00, samt från fredagar 16:00 till måndag 07:00