Kontakt

Östby miljöstation

Östby Miljöstation är Säffle och Åmål kommuns gemensamma återvinningscentral där du som abonnent gratis kan lämna ditt grovavfall och farliga avfall. Miljöstationen ligger vid 45:an nära gränsen mellan kommunerna.

På Östby återvinningscentral kan ni som abonnenter lämna allt ifrån trädgårdsavfall, vitvaror och pappersförpackningar till virke, färgrester och elektronik.

24/9 stänger Östby miljöstation klockan 12:00. Välkommen tillbaka till oss fredag 25/9 klockan 07:15


Från och med 1/10 har vintertid på Östby miljöstation. Våra öppettider är under denna säsong måndag till fredag mellan 07:15-15:30. Lördag har vi öppet 09:00-12:00.

Det är just nu många som kommer till oss, framför allt på lördagarna.
Vi vill att ni som besöker oss är symptomfria och håller avstånd till varandra.

Öppettider:

Entrégrinden låses vid stängningstid. Samtliga besökare ska dessförinnan ha lämnat området. Var vänlig respektera öppettiderna.

Vintersäsong 1/10 - 31/3
Måndag - fredag 07:15 - 15:30
Lördag 09:00 - 12:00

Sommarsäsong 1/4 - 30/9
Måndag och torsdag 07:15 - 18:00
Tisdag, onsdag och fredag 07:15 - 15:30
Lördag 09:00 - 12:00

Östby Miljöstation har stängt heldag följande dagar (samt övriga röda dagar)

 • Långfredag (10/4)
 • Påskafton (11/4)
 • Annandag påsk (13/4)
 • 1:e maj (1/5)
 • Kristi himmelfärdsdag (21/5)
 • Pingstafton (30/5)
 • Nationaldagen (6/6)
 • Midsommarafton (19/6)
 • Midsommardagen (20/6)
 • Alla helgons dag (31/10)
 • Julafton (24/12)
 • Juldagen (25/12)
 • Annandag Jul (26/12)
 • Nyårsafton (31/12)
 • Nyårsdagen (1/1)

Östby Miljöstation stänger klockan 12:00 följande dagar

 • Torsdagen 20/2
 • Torsdagen 16/4
 • Torsdagen 24/9
Tidslinje över Östby miljöstations 50åriga utveckling sedan start.

Avgifter

Privatperson och renhållningskund

Som privatperson och renhållningskund i Säffle och Åmåls kommuner behöver du inte betala någon avgift för att lämna ditt grovavfall eller farlig avfall på Östby Miljöstation. Detta ingår i det renhållningsabonnemang som du eller din hyresvärd betalar. En förutsättning för gratis inlämning är att du sorterar det du lämnar på återvinningscentralen.

Företag

För företag är det inte gratis att lämna avfall på Östby Miljöstation. Avfallet ska vägas in på avfallsanläggningen och faktureras sedan efter vikt. Taxan för respektive avfallsslag finns att se här bredvid.
Kontakta personalen på vågstationen om du har frågor eller behöver hjälp med invägningen.

Insamling av deponiglas

På Östby Miljöstation samlas deponigas in från den tidigare deponin för hushållsavfall. I tippen produceras metangas, som sugs ut via cirka 30 järnspett, som finns nedstuckna i deponin. Gasen transporteras sedan via en 6 km lång ledning ner till reningsverket i Åmål där gasen används som bränsle för att driva en motor och generator. El och värme produceras och denna produktion förser bland annat reningsverket med energi.

Dubbel klimatnytta

Genom att ta vara på deponigasen så uppnår vi en dubbel klimatnytta! Matangasen oskadliggörs som annars är en mycket kraftig växthusgas och så ersätter gasen det tidigare energibehovet, att elda olja, som reningsverkets energikälla.

Vad händer om anläggningen slutar att fungera?

Om anläggningen av någon anledning stannar så tänds en fackla på Östby Miljöstation och gasen facklas bort.

Kontakt
 • Östby miljöstation

  Östby miljöstation

  Teknik- och fritidsförvaltningen

  0532-449 02

  Östby 910, Åmål

 • Veronica Carlsson-Ulff

  Renhållningschef

  Teknik- och fritidsförvaltningen

  0533-68 17 50

  Järnvägsgatan 9, Säffle

Senast uppdaterad • 2020-09-21