Text

Vatten och avlopp

Registrera avläsning

dags att läsa av vattenmätaren?

Felanmälan

Hjälpa oss hitta fel

Servicevarningar

Registrera dig här

Vatten och avlopp

Vårt viktigaste livsmedel är dricksvattnet, som vi i Säffle har förmånen att få från Vänern. Det använda vattnet blir till avloppsvatten som noggrant renas i avloppsreningsverket innan det släpps tillbaka ut i Vänern igen.

Här berättar vi om vad som behövs för att vardagliga självklarheter som vatten och avlopp ska fungera. Hör av dig till oss om du har frågor om anläggningsavgiften, anslutningsfrågor eller om du vill komma i kontakt med vårt laboratorium eller avloppsreningsverk.

Akuta problem med exempelvis vattenförsörjning ska alltid ringas in till kommunen. Under dagtid ring vår kundtjänst på 0533-68 17 50. Efter kontorstid ring SOS Alarm 054- 83 06 90.

Ställ frågor om fakturor, abonnemang, kärl och tömning till:
0533-68 15 89 eller varenhallning@saffle.se
Telefontid vardagar: 09:30-12:00

Vatten- och avloppstips

Förutom den information ni hittar på vår webbplats finns även matnyttig information på andra webbplatser.

Avlopp

Säffle kommun ansvarar för avloppsförsörjningen i våra tätorter. Vi har 3 avloppsverk, 22 pumpstationer, 106km spillvattenledningar och 66 km dagvattenledningsnät.

Drabbad av översvämning?

Skulle olyckan vara framme och huset översvämmas är det mycket viktigt att man så snabbt som möjligt rapporterar sin översvämning. Kom ihåg att kontakta ditt försäkringsbolag!

Avläsning av vattenmätaren

Du vet väl att du snabbt och enkelt kan registrera in avläsningen av vattenmätaren här istället för att skicka självavläsningskortet med post.

Fakta om slussen

Ett antal medborgare har hört av sig med frågor om slussen i Säffle och varför den inte öppnas oftare. Här är lite faktainformation som vi hoppas vill klargöra det hela.