Person som sitter vid ett bord och antecknar i ett block
Kontakt

Information via SMS

Säffle och Åmåls kommuner använder systemet Blue Idea för att informera om driftstörningar i den kommunala vattenförsörjningen samt information från renhållningsverksamheten.

Syftet är att förbättra kommunikationen mellan oss och er invånare i våra kommuner, så att vi når rätt personer med information snabbt.

Vid störningar skickas SMS, alternativt talsvarsmeddelanden (till fasta telefoner), ut med aktuell driftstörning, till exempel vattenläcka. Utskicken avgränsas till att endast omfatta de fastigheter som beräknas bli berörda.

SMS-talsvarsmeddelande skickas till de telefonnummer som är registrerade i folkbokföringsregistret på de utvalda fastigheterna. Du får alltså bara ett sms till den bostaden dit din mobil är kopplad. Vill du få sms på ytterligare någon annan fastighet behöver du registrera även denna fastighet.

SMS-tjänsten används inte för någon form av försäljning eller marknadsföring.

Vi använder SMS-tjänsten för att informera om

  • Akuta driftstörningar, exempelvis vattenläckor
  • Planerade driftstörningar, exempelvis vattenavstängningar
  • Föroreningar i dricksvattnet
  • Driftstörning vid hämtning av ditt hushållsavfall
  • Förändrade öppettider på Östby miljöstation.
  • Oförutsedda händelser.

Om du är folkborkförd i Säffle-Åmåls kommuner, samt har en telefon som är registrerad på samma adress, kommer våra SMS-utskick automatiskt till din telefon. SMS skickas till det mobilnummer som är registrerat på personer över 16 år i hushållen inom det aktuella området.

Du får alltså bara ett sms till den bostaden dit din mobil är kopplad. Vill du få sms på ytterligare någon annan fastighet behöver du registrera även denna fastighet.

Om du som får ett utskick från systemet inte har en mobiltelefon kommer ditt SMS istället att skickas och läsas upp som ett röstmeddelande på din fasta telefon.

Om du till exempel har en jobbtelefon kan du fylla i dina uppgifter i rutan nedan.

Om du inte vill ha information via SMS, eller talmeddelande vid störningar kan du enkelt avregistrera dig genom att fylla i uppgifterna i rutan nedan.

  • Har du ändrat ditt mobilabonnemang så att ditt mobilnummer är dolt från operatören? Då nås du heller inte av våra sms. I så fall behöver du ändra ditt abonnemang.
  • Om du inte får något sms, testa att registrera dig på nytt.

 

Senast uppdaterad • 2024-03-04