Avfallshantering för företagande och föreningar
Kontakt

Avfallshantering för företag och föreningar

Hushållsavfall hos företag och föreningar kan till exempel uppkomma från hotell, i personalmatsalar, vid städning av lokaler eller som avfall från matvaruaffärer och restauranger.

Det är kommunen som ansvarar för att samla in och ta hand om hushållsavfallet som uppkommer hos företagen och föreningarna.

Vad är verksamhetsavfall?

Övrigt avfall som uppkommer i företaget/föreningen benämns verksamhetsavfall och kan till exempel vara förpackningsmaterial, möbler, virke, trädgårdsavfall, kemikalier. Detta avfall ska företaget/föreningen lämna till valfri leverantör av avfallshanteringstjänster.

Lämna avfall på Östby miljöstation

Om företaget/föreningen väljer att lämna avfallet på Östby Miljöstation ska det vägas in av anläggningens personal och sedan sorteras enligt anvisning. En faktura skickas sedan på avlämnat avfall enligt gällande avfallstaxa.

Kontakt
 • Kundtjänst vatten- och renhållning

  Frågor om fakturor, abonnemang, kärl och tömning

  Teknik- och fritidsförvaltningen

  0533-68 15 89

  Järnvägsgatan 9, Säffle

  Telefontid:
  09:30-12:00

Senast uppdaterad • 2020-10-19