Bild
Kontakt

Aktuella åtgärder i samverkansgruppen Trygg i Säffle

Tidigare under våren genomfördes två trygghetsvandringar med syfte att lokalisera trygga och otrygga platser i Säffle centrum. Vandringarna genomfördes tillsammans med ungdomar, fastighetsägare och köpmannaföreningen.

Representanter från Räddningstjänsten, Säfflebostäder och Säffle kommun samlade in många synpunkter från deltagarna.

Det kändes väldigt positivt att se det stora engagemanget och höra alla konstruktiva förslag från deltagarna, inte minst från Säffles ungdomar, säger Elin Fredriksson, säkerhetssamordnare

Utifrån de önskemål och synpunkter som framkom under trygghetsvandringarna har en åtgärdsplan tagits fram. Ett flertal av åtgärderna är planerade att genomföras redan under 2023.

Förstora bilden

Deltagande ungdomar tillsammans med Jesper Byh, verksamhetsledare Ungdomens hus, och Elin Fredriksson, säkerhetssamordnare

Planerade åtgärder under 2023

 • Fastighetsägare genomför översyn av växtlighet vid parkeringen i anslutning till ICA Nära med syfte att skapa en öppnare och tryggare miljö.
 • Teknik- och fritidsförvaltningen genomför översyn av cykelvägarna och miljöerna mellan Kungsgatan och Industrigatan
 • Teknik- och fritidsförvaltningen installerar en ljuspunkt vid viadukten från McDonalds och Köpcentrum 45 mot Annelund
 • Teknik- och fritidsförvaltningen genomför städinsats kring viadukten från McDonalds och Köpcentrum 45 mot Annelund
 • Säfflebostäder monterar trygghetsskapande belysning bakom samlingssalen Valhall
 • Säfflebostäder genomför översyn och städning bakom samlingssalen Valhall, bland annat för att avlägsna lösa asfaltsklumpar som kan orsaka skadegörelse
 • Enligt önskemål från BRF Kvarnen tar Säfflebostäder bort buskage vid trappan från Silvénska villan till strandpromenaden. Syftet är att skapa en öppnare och tryggare miljö.
 • Teknik- och fritidsförvaltningen flyttar papperskorg mellan Tingsgatan och Kyrkogatan till mer synlig plats.
 • Teknik- och fritidsförvaltningen tar bort och klipper ner buskage framför järnvägsstationen för att skapa mer öppna och trygga miljöer. Förvaltningen planterar fler färgglada blommor för ökad trivsel i området.
 • Teknik- och fritidsförvaltningen tar bort två parkbänkar framför Holgers konditori då dessa blivit en samlingsplats som skapar otrygghet i torgmiljön.
 • Säffle kommun tar kontakt med Trafikverket för översyn av järnvägsspåret bakom McDonalds där ungdomar rör sig. Önskemål om staket för ökad trygghet.
 • Önskemål om bötesbelopp à 800 kronor för nedskräpning med fimpar. Frågan undersöks vidare.
 • Planering för kunskapshöjande åtgärder. Möjligheter till studiebesök i andra kommuner undersöks. Sökande av projektmedel för fler trygghetsåtgärder utreds.
Förstora bilden

Fler deltagare under trygghetsvandringen

Fler pågående åtgärder inom Trygg i Säffle

 • Utökat öppethållande på Ungdomens hus
 • Utökat fältarbete i Säffle centrum
 • Nattfotboll i Säffle bollhall
 • Trygghetsvandringar
 • Hackaton med ungdomar
 • 100 000 kronor avsatta till trygghetsskapande åtgärder
Mer om samverkansgruppen Trygg i Säffle
Kontakt
Senast uppdaterad • 2023-06-09