Vy över fastigheten Städet där miljö- och byggförvaltningen har sina verksamhetslokaler
Kontakt

Miljö- och byggförvaltningen

Miljö- och byggförvaltningen fullgör på uppdrag av miljö- och byggnadsnämnden kommunens myndighetsuppgifter inom miljöbalken och plan- och bygglagens område, livsmedelstillsyn, bostadsanpassning samt tillhandahåller energirådgivning.

Förvaltningen upprättar på uppdrag av kommunstyrelsen planer och har ansvar för kommunens mätningsverksamhet och kartproduktion.

Många ärenden avgörs av ansvarig tjänsteman. Större ärenden och ärenden av strategisk betydelse beslutas av miljö- och byggnadsnämnden.

Förvaltningsledning

 • Peter Pettersson
  Förvaltningschef
  Telefon: 0533 - 68 17 74
  E-post
 • Håkan Lindén
  T.f Miljöchef
  Telefon: 0533 - 68 17 91
  E-post

Peter Pettersson

Kontakt
 • Säffle kommun

  Säffle kommun

  Kommunledningskontoret

  0533-68 10 00

  Kanaltorget , Säffle

 • Kommunstyrelsen

  Kommunstyrelsen

  Kanslienheten

  0533-68 10 00

  Kanaltorget 1, Säffle

Senast uppdaterad • 2023-07-31