Lärare pekar på whiteboard-tavla när hon undervisar sina elever i ett klassrum
Kontakt

Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen ansvarar för verksamhet inom förskolan, grundskolan, gymnasiet, vuxenutbildningen och arbetsmarknadsenheten.

Barn- och utbildningskontoret

 • Ylva Winther
  Skolchef och utvecklingschef gymnasiet, vuxenutbildning och AME
  Telefon: 0533 - 68 16 50
  E-post
 • Camilla Carlsson
  Chef barn- och utbildningskontoret
  Telefon: 0533 - 68 16 59
  E-post
 • Marie Eriksson
  Utvecklingschef grundskola
  Telefon: 0533 - 68 16 48
  E-post
 • Jenni Gunnberg
  Utvecklingschef förskola och kost
  Telefon: 0533 - 68 16 04
  E-post
 • Håkan Johansson
  Förvaltningsekonom
  Telelfon: 0533 - 68 16 91
  E-post
 • Sandra Malmkvist
  Förvaltningsekonom
  Telefon: 0533 - 68 19 05
  E-post
 • Gustav Weingartshofer
  Nämndsekreterare
  Telelefon: 0533 - 68 15 02
  E-post
 • Alexandra Broström Vesalainen
  Placerings-/skolskjutshandläggare
  Telefon: 0533 - 68 19 90
  E-post
 • Marie Lundberg
  Kostchef
  Telefon: 0533 - 68 10 50
  E-post
 • Elin Hertin
  Biträdande kostchef
  Telefon: 0533 - 68 16 40
  E-post
 • Malin Holm
  Intendent grundskolor ytterområdena
  Telefon: 0533- 68 10 16
  E-post

Ylva Winther

Kontakt
 • Säffle kommun

  Säffle kommun

  Kommunledningskontoret

  0533-68 10 00

  Kanaltorget , Säffle

 • Kommunstyrelsen

  Kommunstyrelsen

  Kanslienheten

  0533-68 10 00

  Kanaltorget 1, Säffle

Senast uppdaterad • 2023-10-03