Körturer och avisering
Kontakt

Slamavskiljare (brunnar), slutna tankar och minireningsverk i kommunen töms normalt områdesvis enligt turschema.

De kunder som har en avloppsanläggning som töms enligt turschema får en avisering via brev cirka 1-2 veckor innan slambilen kommer. Kunder med sluten tank ska ligga på en fast vecka och de aviseras inte. Vilka veckor tanken ligger på skickas i december varje år.Er anläggning kan komma att tömmas under kvällstid.

De kunder som har en avloppsanläggning som töms enligt turschema får en avisering via brev cirka 1-2 veckor innan slambilen kommer.

På aviseringsmeddelandet står information om hur bland annat vägen fram till fastigheten och området runt anläggningen ska se ut för att tömning ska kunna ske. Från och med hösten 2018 finns även en information om hur lång slang som drogs fram till anläggningen vid förra tömningen.

De kunder som har en avloppsanläggning som töms mer än 1 gång per år och då har gjort en separat beställning till kundtjänsten för vatten och renhållning får ingen avisering om tömning hemskickad via brev.

Kontakt
 • Kundtjänst vatten- och renhållning

  Frågor om fakturor, abonnemang, kärl och tömning

  Teknik- och fritidsförvaltningen

  0533-68 15 89

  Järnvägsgatan 9, Säffle

  Telefontid:
  09:30-12:00

 • Journummer slamtömning

  Slamtömning vid akuta ärenden utanför kontorstid - Ragnsells Kommunpartner AB

  Teknik- och fritidsförvaltningen

  070-927 25 55

  Ingen e-post tillgänglig

  Ingen adress tillgänglig

  Journumret gäller vardagar efter klockan 16:00, samt från fredagar 16:00 till måndag 07:00

Senast uppdaterad • 2020-10-19