Slamtömning och latrin
Kontakt

Inför din slamtömning

Slamtömning är ett tungt arbete som idag innebär tunga lyft, långa slangdragningar och anläggningar som är svåra att nå för de som arbetar. Därför ska några regler följas i syfte att minimera risken för att de som arbetar med slamtömning ska drabbas av arbetsskador på kort och lång sikt.

Slamtömning vintertid

Om din anläggning töms vintertid så ska tillfartsvägen vara röjd från snö och hållas halkfri.

Markera din brunn/ tank med exempelvis en käpp med vimpel. Denna markering ska synas från slambilens uppställningsplats.

Markeringskäpp med vimpel finns att hämta i receptionen på teknik- och fritidsförvaltningen på Järnvägsgatan 9.
(Öppet vardagar 08:00-16:00, lunchstängt 12:00-13:00.)

Checklista inför slamtömning. Med hjälp av checklistan kan kunderna se så att allt som bör åtgärdas, är åtgärdat inför slamtömningen.

Inför er slamtömning finns det ett par saker som du som
fastighetsägare bör tänka på. För att inte missa något ber vi er
att gå igenom checklistan inför din slamtömning och åtgärna det som behövs innan slamtömningen.

Tänk på detta innan din slamtömning:

 • Inga lock får väga mer än 15 kilo. Alla tyngre brunnslock behöver därför bytas ut.
 • För att minimera mängden slang som måste dras så ska anläggningen ligga så nära farbar väg som möjligt. En hög belastning uppkommer redan när ett par meter slang ska dras.
 • Att dra slang i lutande terräng medför extra tung belastning därför ska detta undvikas.
 • Bilvägen fram till tömningsplatsen måste vara minst 3,5 meter bred och tåla tung trafik samt ha fri sikt.

Hur påverkar detta mig som fastighetsägare?

Du som fastighetsägare ska se till så att tömning av din avloppsanläggning kan ske enligt de regler som finns i angivna i kommunens renhållningsföreskrift. Om din anläggning exempelvis har ett lock som väger över 15 kg behöver detta bytas ut till ett som är lättare. Lock kan köpas via dina lokala byggvaruhus, VVS-firmor eller via diplomerad avloppsentreprenör.

Ligger anläggningen lång ifrån vägen?

Om din anläggning ligger långt ifrån den plats där slambilen kan stanna så kan antingen vägen behöva förlängas fram till anläggningen alternativt så kan en slang/rör grävas ner från brunnen till platsen där slambilen står genom vilken bilen kan suga slam/spillvatten.

Vanliga frågor och svar

Kommunen är uppdelad i flera tömningsområden. Kontakta kundtjänsten för att få reda på vilket område din fastighet tillhör och när tömning av området sker.

Ett betonglock som är ca 50 centimeter i diameter och har en tjocklek på 7 cm vägen runt 35 kg.
Är ditt lock större så väger det sannoligt över 35 kg och kan behöva bytas ut till ett lättare lock.

Kontakt
 • Kundtjänst vatten- och renhållning

  Frågor om fakturor, abonnemang, kärl och tömning

  Teknik- och fritidsförvaltningen

  0533-68 15 89

  Järnvägsgatan 9, Säffle

  Telefontid vardagar:
  09:30-12:00

 • Journummer slamtömning

  Slamtömning vid akuta ärenden utanför kontorstid - Ragnsells Kommunpartner AB

  Teknik- och fritidsförvaltningen

  070-927 25 55

  Ingen e-post tillgänglig

  Ingen adress tillgänglig

  Journumret gäller vardagar efter klockan 16:00, samt från fredagar 16:00 till måndag 07:00

Senast uppdaterad • 2021-01-20