Text

Avfall och återvinning

Våra e-tjänster

Enkel självservice för invånare

Felanmälan

Hjälpa oss hitta fel

SMS-utskick

Få viktig information via SMS

Avfall och återvinning

Det är kommunen som ansvarar för att samla in och ta hand om kommunalt avfall och liknande avfall som uppkommer i kommunen.

I Säffle kommun sköts renhållningen av teknik- och fritidsförvaltningen Säffle-Åmål. Ragn-Sells Kommunpartner AB sköter om tömningen av slam. Östby miljöstation är Säffle och Åmåls kommuners gemensamma återvinningscentral där kan du som abonnent lämna ditt grovavfall och farliga avfall.

Ställ frågor om fakturor, abonnemang, kärl och tömning till:

0533-68 15 89 eller varenhallning@saffle.se

Telefontid: 09:30-12:00

Farligt avfall och invasiva växter

Hur man ska hantera farligt avfall, grovavfall-grovsopor och invasiva växter skiljer sig från hanteringen av våra vanliga hushållssopor. Här kan du läsa om hur du tar hand om det på bästa sätt.

Sophämtning

Det är kommunen som ansvarar för att samla in och ta hand om kommunalt avfall och liknande avfall som uppkommer i kommunen.

Viktig information

På denna sida hittar du länkar till viktig information om avfall och återvinning

Renhållningsordning

I renhållningsföreskriften beskrivs hur avfallet ska sorteras och vilket ansvar kommunen respektive fastighetsägaren har när det gäller avfallshanteringen.

Östby miljöstation

Just nu har vi ovanligt många besökare hos oss på Östby miljöstation. Det leder emellanåt till köer. Kom därför i god tid innan stängning. När du besöker oss följ de allmänna råden från Folkhälsomyndigheten för din, andra besökare och vår personals skull. För att minska smittspridningen av Covid-19 har vi några önskemål till dig som kund. Planera ditt besök hos oss. Undvik att slänga ditt skräp på lördagar, kom hellre under vardagar då det är lättare att undvika trängsel vid containrarna. Vid behov kan vi komma att behöva begränsa antalet fordon som får vistas samtidigt på miljöstationen. Tack för ditt tålamod. Visa omtanke om andra och håll avstånd till andra besökare och personalen. Tack för din hjälp!