Program för anhörigstödet
Kontakt

Program för anhörigstödet

Finns du där för någon som behöver din hjälp? Då är du anhörig. Kommunens anhörigstöd är till för dig som vårdar, hjälper eller på annat sätt är engagerad i en närstående med långvarig sjukdom, funktionsnedsättning, beroende eller missbruk. Din närstående kan exempelvis vara en familjemedlem, släkting, vän, kollega eller granne.

Anhöriggrupp för anhöriga till någon med stroke

Vi planerar starta en anhöriggrupp våren 2024 för de som har någon med stroke i sin närhet. Vi samtalar och delar information om det gruppen tycker är viktigt.
Att dela sina erfarenheter, långvariga eller kortvariga, kan underlätta tillvaron.

Gruppen träffas på eftermiddagstid varannan vecka. För att vi ska starta gruppen krävs minst 4 deltagare. Startdatum och veckodag sätts då vi har en grupp. Träffarna hålls i Säffle, plats meddelas vid start.

Träffarna är kostnadsfria. Vi bjuder på fika.

Anmäl ditt intresse till kommunens anhörigkonsulenter
My Andersson 0533-68 16 62
Emma Kristensson 0533-68 12 96

Bokpåsar

Tillsammans med biblioteket har anhörigstödet tagit fram bokpåsar som riktar sig till olika grupper av anhöriga. Att bli anhörig kan rubba tryggheten i livet och ställa en inför en rad praktiska och existentiella frågor. Vi vill ge dig möjlighet att närma dig de frågorna genom facklitteratur och självbiografiska skildringar.

- På café Sundsbacken, Björkbackens omsorgsboende, och Kaptens café, Kaptensgårdens omsorgsboende, kan du låna bokpåse om att vara anhörig till en person med demens.

- Hos familjebehandlarna, sjukhuset, kan du låna bokpåse om att vara anhörig till en person med missbruk.

- På psykiatriska öppenvårdsmottagningen, sjukhuset, kan du låna bokpåse om att vara anhörig till en person med psykisk ohälsa.

- Hos grundskolans elevhälsoteam kan du låna bokpåse om att vara förälder till ett barn med NPF.

Vi planerar starta grupper för anhöriga där det finns möjlighet att diskutera litteraturen i bokpåsarna. Intresseanmälan kan göras här Länk till annan webbplats..

Du är välkommen att kontakta anhörigkonsulent på telefon 0533-68 16 62 om du har frågor.

Stödgrupp för anhöriga till personer med missbruk

För dig som är anhörig till en person med missbruk anordnar ungdoms- och vuxencentralen i Åmål en stödgrupp där du får möjlighet att utbyta erfarenheter och hitta nya förhållningssätt till din situation. Gruppen är en del av ett samarbete mellan Säffle och Åmåls kommun och deltagande i gruppen är kostnadsfritt.

Läs mer om stödgruppen här Länk till annan webbplats.

Verksamhet för anhöriga till personer med demenssjukdom

Säffle kommuns demensteam anordnar verksamhet för dig som är anhörig till en person med demenssjukdom. Verksamheten syftar till att ge kunksaper, insikter och perspektiv som hjälper dig att hantera din anhörigsituation.

Läs mer om demensteamet här

Stödsamtal

Du som är anhörig har möjlighet att få stödsamtal genom att kontakta anhörigkonsulenten. Läs mer under "Förmåner inom anhörigstöd".  Öppnas i nytt fönster.

Digitala forum för anhöriga

Gå in på Nka´s Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hemsida för att ta del av innehåll och digitala forum som vänder sig till anhöriga över hela landet.


Kontakt
Senast uppdaterad • 2024-04-12