Program för anhörigstödet
Kontakt

Program för anhörigstödet

Finns du där för någon som behöver din hjälp? Då är du anhörig. Kommunens anhörigstöd är till för dig som vårdar, hjälper eller på annat sätt är engagerad i en närstående med långvarig sjukdom, funktionsnedsättning, beroende eller missbruk. Din närstående kan exempelvis vara en familjemedlem, släkting, vän, kollega eller granne.

Varje termin anordnas aktiviteteter för dig som befinner dig i en anhörigsituation. Nedan finner du anhörigprogrammet för våren 2023. Allt innehåll är kostnadsfritt. Om du har frågor om programmet är du varmt välkommen att ta kontakt med kommunens anhörigkonsulent. Alla frågor är välkomna, stora som små.

Grupp för föräldrar till barn med funktionsnedsättning

Är du förälder till ett barn med funktionsnedsättning? Kanske vill du träffa andra i samma situation och utbyta erfarenheter, tankar och kunskaper?

Gruppen vänder sig både till föräldrar till små barn och föräldrar till vuxna barn. Varken barnet eller barnets funktionsnedsättng står i fokus, utan rollen som förälder, de egna tankarna och de egna behoven. Tanken är att föräldrar som befinner sig i olika faser av sitt föräldraskap ska få möjlighet att lära av varandra. I gruppen kan vi få besök av experter som delar med sig av kunskap eller diskutera perspektiv på föräldraskap med utgångspunkt i filmer, litteratur eller artiklar. Kommunens anhörigkonsulent står för material och struktur men deltagarna bestämmer själva över innehållet. Gruppen startar under förutsättning att minst tre personer anmäler intresse.

Start: Tisdag 28:e februari
Tid: 17.00-19:00 tisdagar

Grupp för anhöriga till personer med psykisk ohälsa

Står du nära någon som mår psykiskt dåligt? Psykisk ohälsa är vanligt och drabbar ofta hela nätverk.

I gruppen får du som är anhörig möjlighet att utbyta tankar, kunskaper och erfarenheter med andra i samma situation. Det är du som anhörig som står i fokus. Vi kan öva på återhämtning och gränssättning eller diskutera perspektiv på anhörigskap med utgångspunkt i filmer, litteratur och artiklar. Säffle kommuns anhörigkonsulent står för material och struktur men deltagarna bestämmer själva över innehållet. Gruppen startar under förutsättning att minst tre personer anmäler intresse.

Start: Torsdag 2:e mars
Tid: 17:00-19:00, Torsdagar

Stödgrupp för anhöriga till personer med missbruk

För dig som är anhörig till en person med missbruk anordnar ungdoms- och vuxencentralen i Åmål en stödgrupp där du får möjlighet att utbyta erfarenheter och hitta nya förhållningssätt till din situation. Gruppen är en del av ett samarbete mellan Säffle och Åmåls kommun och deltagande i gruppen är kostnadsfritt.

Läs mer om stödgruppen här Länk till annan webbplats.

Verksamhet för anhöriga till personer med demenssjukdom

Säffle kommuns demensteam anordnar verksamhet för dig som är anhörig till en person med demenssjukdom. Verksamheten syftar till att ge kunksaper, insikter och perspektiv som hjälper dig att hantera din anhörigsituation.

Läs mer om demensteamet här

Stödsamtal

Du som är anhörig har möjlighet att få stödsamtal genom att kontakta anhörigkonsulenten. Läs mer under "Förmåner inom anhörigstöd".  Öppnas i nytt fönster.

Digitala forum för anhöriga

Gå in på Nka´s Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hemsida för att ta del av innehåll och digitala forum som vänder sig till anhöriga över hela landet.


Kontakt
  • Funktionshinder- och anhörigkonsulent

    Funktionshinder- och anhörigkonsulent

    Socialförvaltningen

    0533-68 12 96

    Perssons gränd 4, Säffle

Senast uppdaterad • 2023-01-25