Ansöka om insatser
Kontakt

Ansöka om insatser

Biståndshandläggare handlägger ansökningar om insatser inom äldre- och funktionshinderomsorgen

Biståndshandläggare handlägger ansökan om insatser inom äldre- och funktionshinderomsorgen enligt socialtjänstlagen och lag om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Alla insatser inom kommunens äldre- och funktionshinderomsorg inleds med att du gör en ansökan till kommunens biståndshandläggare. Ansökan kan göras skriftligt eller muntligt.

Tiden det tar att handlägga ett ärende kan variera beroende av ärendets art. Utifrån vilken insats du beviljas kan det ta några dagar upp till tre månader innan insatsen verkställs.

Indelning efter födelsedatum

Datum

Telefon

Dag 31-5

Ring 0533-68 13 51

Dag 6-8 + 10

Ring 0533-68 18 92 (ej måndag-tisdag)

Dag 11-18

Ring 0533-68 13 50

Dag 19-24 + 9

Ring 0533-68 13 52

Dag 25-30

Ring 0533-68 13 89

Telefontid måndag-fredag mellan 08:30-09:30

Indelning efter födelsedatum

Datum

Telefon

Dag 26-10

Ring 0533-68 35 98

Dag 11-25

Ring 0533-68 36 56

Telefontid måndag-fredag mellan 08:30-09:30.

Kontakt
 • Agneta A Pettersson

  Avdelningschef äldreomsorg

  Socialförvaltningen

  0533-68 16 72

  Järnvägsgatan 13, Säffle

 • Marie Edling

  Avdelningschef funktionshinderomsorg

  Socialförvaltningen

  0533-68 17 41

  Järnvägsgatan 13, Säffle

Senast uppdaterad • 2021-10-08