Ansöka om insatser
Kontakt

Ansöka om insatser inom vård och omsorg och funktionsstöd

Biståndshandläggare handlägger ansökningar om insatser inom vård och omsorg och funktionsstöd

Biståndshandläggare handlägger ansökan om insatser inom vård och omsorg och funktionsstöd enligt socialtjänstlagen och lag om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Alla insatser inom kommunens vård och omsorg och funktionsstöd inleds med att du gör en ansökan till kommunens biståndshandläggare. Ansökan kan göras skriftligt eller muntligt.

Tiden det tar att handlägga ett ärende kan variera beroende av ärendets art. Utifrån vilken insats du beviljas kan det ta några dagar upp till tre månader innan insatsen verkställs.

Indelning efter födelsedatum

Datum

Telefon

Dag 31-5

Ring 0533-68 13 51, tfn.tid varje helgfri vardag kl. 08:30-09:30

Dag 6-12

Ring 0533-68 18 92 tfn.tid varje helgfri vardag kl. 08:30-09:30

Dag 13-18

Ring 0533-68 13 50, tfn.tid varje helgfri vardag kl. 08:30-09:30

Dag 19-24

Ring 0533-68 13 52, tfn.tid varje helgfri vardag kl. 08:30-09:30

Dag 25-30

Ring 0533-68 13 89, tfn.tid varje helgfri vardag kl. 08:30-09:30

Indelning efter födelsedatum

Datum

Telefon

Dag 01-15

Ring 0533-68 35 98, tfn.tid helgfria vardagar kl. 08:30-09:30

Dag 16-31

Ring 0533-68 36 56, tfn.tid helgfria vardagar kl. 08:30-09:30

Ansöka om insatser för personer med missbruk

Socialsekreterare handlägger ansökan om insatser för olika former av stöd för personer med missbruk

Är du på väg in i ett missbruk eller är du i ett missbruk, och är 21 år eller äldre kan du ansöka om insats för att få hjälp med ditt missbruk. Du ska då vända dig till socialförvaltningens reception som hjälper dig vidare till socialsekreterare.

Är du orolig för någon i din närhet som är på väg in i ett missbruk eller är i ett missbruk, kan du göra en orosanmälan till socialförvaltningens reception som hjälper dig vidare till socialsekreterare.

Kontakt
 • Socialförvaltningens reception

  Socialförvaltningens reception

  Socialförvaltningen

  0533-68 10 00, 0533-68 16 77

  Järnvägsgatan 13, Säffle (postadress: Säffle kommun, Socialförvaltningen,
  661 80 Säffle

  Receptionens öppettider (helgfria vardagar)
  08:30-09:30
  09:50-12:00
  13:00-15:30

  Våra handläggare träffas på telefontid (helgfria vardagar)
  08:30-09:30

  Socialkontorets jourtelefon (efter kontorstid). Gäller enbart akuta ärenden avseende individ- och familjeomsorg som inte kan avvakta till telefontid nästa vardag.
  070-292 57 58


Senast uppdaterad • 2023-12-15