Kontakt

Socialjour

Vid akuta händelser som inte kan vänta till nästa vardags telefontid når du socialjouren på telefon nr 070-292 57 58

Socialjouren är till för:

 • Akuta ärenden gällande barn som far illa,
 • Familjevåld,
 • Vuxna missbrukare som far illa,
 • Personer som står helt utan ekonomi och/eller bostad.
Kontakt
 • Socialförvaltningens reception

  Socialförvaltningens reception

  Socialförvaltningen

  0533-68 10 00, 0533-68 16 77

  Järnvägsgatan 13, Säffle (postadress: Säffle kommun, Socialförvaltningen,
  661 80 Säffle

  Receptionens öppettider (helgfria vardagar)
  08:30-09:30
  09:50-12:00
  13:00-15:30

  Våra handläggare träffas på telefontid (helgfria vardagar)
  08:30-09:30

  Socialkontorets jourtelefon (efter kontorstid). Gäller enbart akuta ärenden avseende individ- och familjeomsorg som inte kan avvakta till telefontid nästa vardag.
  070-292 57 58


Senast uppdaterad • 2023-04-06