Korttidsenhet
Kontakt

Korttid och växelvård

Korttidsplats är en tillfällig insats som man efter utredning och bedömning av biståndshandläggare kan vistas på under en begränsad period. Korttidsplats är till för personer som efter en sjukhusvistelse inte kan återrehabiliteras i det egna hemmet, i avvaktan på särskilt boende samt för personer som behöver omsorg och omvårdnad i livets slutskede.

Växelvård är en återkommande insats för att ge anhörig avlastning i omsorgen. För att möta behov av växelvård, så kan det beviljas i perioder om en vecka växelvård och tre veckor hemma återkommande, alternativt två veckor växelvård och två veckor hemma återkommande.


Kontakt
 • Socialförvaltningens reception

  Socialförvaltningens reception

  Socialförvaltningen

  0533-68 10 00, 0533-68 16 77

  Järnvägsgatan 13, Säffle (postadress: Säffle kommun, Socialförvaltningen,
  661 80 Säffle

  Receptionens öppettider (helgfria vardagar)
  08:30-09:30
  09:50-12:00
  13:00-15:30

  Våra handläggare träffas på telefontid (helgfria vardagar)
  08:30-09:30

  Socialkontorets jourtelefon (efter kontorstid). Gäller enbart akuta ärenden avseende individ- och familjeomsorg som inte kan avvakta till telefontid nästa vardag.
  070-292 57 58


Senast uppdaterad • 2022-01-24