Familjerådgivning och familjerätt
Kontakt

Familjerådgivning

Hos familjerådgivningen kan vuxna i par, ensamstående eller familjer komma till rätta med samlevnadskriser eller konflikter via samtalsbehandling.

Familjerådgivning

Kontakten är frivillig och söks på eget initiativ. Familjerådgivningen är avskild från annan kommunal verksamhet. Inga journaler förs och familjerådgivarna arbetar under sträng sekretess.

Det finns möjlighet att vara anonym.

Hur går det till?

Syftet med parsamtal är att hjälpa paret till att lyssna och tala med varandra på ett bättre sätt, lättare förstå och acceptera sig själv och den andre, finna möjligheter att lösa problem och konflikter.

Samtalen är gemensamma och fokus är parets relation. Paret/enskilde och familjerådgivaren kommer överens om en målsättning. Utgångspunkten är parets behov, bådas engagemang och varje individs rätt att fatta egna beslut. Kontakten kan fortsätta under kortare eller längre tid. Samtalen syftar till att finna konstruktiva lösningar, vare sig paret väljer att fortsätta tillsammans eller gå var för sig.

Tidsbokning

Telefon 0533-6816 92, torsdagar kl. 9-10

eller e-post: familjeradgivningen@saffle.se
Lämna enbart kontaktuppgifter på denna mailadress. Familjerådgivaren tar sedan personlig kontakt.

Du kan läsa mer om hur vi behandlingar dina personuppgifter på www.saffle.se Länk till annan webbplats.

VÄLKOMMEN att kontakta oss på familjerådgivningen!

Familjerådgivningen är stängd under vecka 29-31, 2023

Kontakt
 • Familjerådgivningen i Säffle

  Familjerådgivning

  Socialförvaltningen

  0533-68 16 92

  Perssons Gränd 4 B, Säffle

  Telefontid torsdagar mellan klockan 09:00-10:00 Familjerådgivningen är stängd vecka 29-31, 2023

  Övrig tid går det bra att lämna meddelanden i röstbrevlådan eller genom att skicka ett mail. Jag återkopplar så snart jag har möjlighet.

 • Kerstin Belander

  Avdelningschef individ- och familjeomsorg

  Socialförvaltningen

  0533-68 16 76

  Järnvägsgatan 13, Säffle

Senast uppdaterad • 2023-06-21