Hemtjänst
Kontakt

Hemtjänst

Hemtjänst ska vara ett stöd för dig i din vardag för att du ska kunna leva ett så självständigt och meningsfullt liv som möjligt.

För att ansöka om hemtjänst kontaktar du kommunens biståndshandläggare, kontaktuppgift se nedan.

Nyckel till bostaden:

I Säffle kommun har vi nyckelfri hemtjänst, vilket innebär att det installeras ett låsvred på din dörr så att hemtjänsten kan öppna dörren med mobiltelefonen. Låsvredet gör ingen åverkan på din dörr och du öppnar själv med din nyckel som vanligt. Detta gäller även vid trygghetslarm.

Hantering av kontanter

Hemtjänstpersonal handhar inte kontanter, utan kundkort för aktuell matbutik rekommenderas. Du ska inte lämna ut kort som är kopplat till ditt inkomstkonto.
Hemtjänstpersonalen får inte ta ut pengar åt dig på en bankomat.

Indelning efter födelsedatum

Datum

Telefon

Dag 6-12 samt 1

Ring 0533-68 18 92

Dag 13-18 samt 4-5

Ring 0533-68 13 50

Dag 19-24 samt 2-3

Ring 0533-68 13 52

Dag 25-31

Ring 0533-68 13 89



Telefontid måndag-fredag mellan 08:30-09:30

Valfrihet inom hemtjänsten

Du som har ett biståndsbeslut på att du har rätt till hemtjänst har möjlighet att välja vem som ska utföra insatserna: en kommunal eller en privat utförare.

Vanliga frågor och svar

Du ansöker om trygghetslarm, hemtjänst eller andra insatser i hemmet genom att kontakta biståndshandläggare eller genom att skicka in ansökningsblanketten som du finner här Ansökan om hemtjänst och trygghetslarm , 136.8 kB.

Om du har ett omfattande behov av vård och omsorg, kan du få plats på särskilt boende. Ansökan görs till biståndshandläggare.

Det går inte att ställa sig i kö ”ut-ifall-att” utan bedömningen görs utifrån din nuvarande situation.

Säffle kommun har även trygghetsboende för dig som fyllt 70 år. För trygghetsboende behövs inget biståndsbeslut utan man ställer sig i kö precis som vilken vanlig lägenhet som helst. För att ställa dig i kö eller få mer information kan du kontakta socialförvaltningen tel. 0533-68 16 77

Säffle kommun har ingen matdistribution utan önskar du få färdiglagad mat levererat till hemmet så finns det restauranger och andra företag i Säffle som kan bistå med detta. Även matbutiker har idag större utbud av färdiga rätter, både frysta och som kylvara.

Har du svårt att tillreda måltider över dagen kan du ansöka om hemtjänst hos biståndshandläggare.

Om du beviljas hemtjänst till hjälp med måltider kommer hemtjänstpersonal laga enklare måltider hemma hos dig.

Makar och sammanboende har båda ett ansvar för det gemensamma hemmet.

För att makar/sammanboende ska beviljas hemtjänst till skötsel av hemmet krävs det i huvudregel att båda två har funktionsnedsättning som medför att ingen av de två klarar av uppgiften. I vissa fall kan hjälp i hemmet beviljas i avlastande syfte. För vidare information kontakta biståndshandläggare.

Det finns även många privata företag som erbjuder hushållsnära tjänster med RUT avdrag.

Du kan ansöka om hemtjänst till städ genom kontakt med biståndshandläggare.

Om du beviljas städ, så är huvudregeln att hemtjänsten städar två rum, kök, badrum och hall. Har du fler rum får du alternera mellan rummen.

Det finns även många privata företag som erbjuder hushållsnära tjänster med RUT avdrag.

Vistelse på korttidsenheten kan beviljas under en begränsad tid av biståndshandläggare om handläggaren gör bedömningen att dina behov för tillfället inte kan tillgodoses i hemmet med hjälp från hemtjänsten eller andra insatser. Om man beviljas korttidsvistelse t.ex. efter en sjukhusvistelse kan målet vara att återfå funktioner och/eller kraft och därefter återvända till sin bostad. Korttidsenheten är till för kortare vistelser och man betalar ingen hyra utan endast avgift för vård och mat.

Vistelse på korttidsenheten kan också beviljas för att avlasta en sammanboende närstående. Sådan vistelse kan vara en fristående vistelse eller återkomma regelbundet eller mer oregelbundet.

Om du inte är inskriven i hemsjukvården kan kommunens sjuksköterska inte ge råd eller stöd till dig eller hemtjänstpersonalen för att inte utsätta din hälsa för någon risk. Behöver du konsultera sjukvården ska du vända dig till 1177, eller 112 vid livshotande tillstånd.

För att bli inskriven i hemsjukvården krävs det att din behandlande läkare har bedömt att du behöver hjälp med en uppgift i hemmet (till exempel en såromläggning) och att du på grund av din sjukdom inte kan ta dig till din vårdcentral.

Kontakt
 • Socialförvaltningens reception

  Socialförvaltningens reception

  Socialförvaltningen

  0533-68 10 00, 0533-68 16 77

  Järnvägsgatan 13, Säffle (postadress: Säffle kommun, Socialförvaltningen,
  661 80 Säffle

  Receptionens öppettider (helgfria vardagar)
  08:30-09:30
  09:50-12:00
  13:00-15:30

  Våra handläggare träffas på telefontid (helgfria vardagar)
  08:30-09:30

  Socialkontorets jourtelefon (efter kontorstid). Gäller enbart akuta ärenden, som inte kan avvakta till nästa vardags telefontid.
  070-692 31 39


Senast uppdaterad • 2021-10-08