Bild
Kontakt

Anhörigkonsulent

Vad gör en anhörigkonsulent?

Anhörigkonsulenten finns till för att ge stöd åt anhöriga.
Anhörigkonsulenten erbjuder bland annat stödsamtal, lots till rätt instans, anhöriggrupper, information, studiecirklar och föreläsningar. Anhörigkonsulenten kan också informera dig om andra verksamheter som bedriver anhörigstöd.

Hur kommer jag i kontakt med anhörigkonsulenten?

Du behöver ingen remiss eller liknande för att ta kontakt med anhörigkonsulenten. Du kan själv ta kontakt genom ett telefonsamtal alternativt att du ber någon annan du redan har kontakt med inom socialförvaltningen att förmedla kontakt, till exempel biståndsbedömare, enhetschef eller sjuksköterska.
Det går också bra att söka kontakt genom kommunens e-tjänst som du hittar här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Har anhörigkonsulenten tystnadsplikt?

Ja, anhörigkonsulenten har tystnadsplikt och det innebär att det du berättar för anhörigkonsulenten stannar där, om ni inte kommit överens om annat. Anhörigkonsulenten för ingen dokumentation, det innebär att ingen annan kan se att ni har haft kontakt.

Kostar anhörigstöd något?

Nej, kontakt med anhörigkonsulenten är kostnadsfritt. De aktiviteter som ordnas är kostnadsfria om inget annat framgår. Du ordnar och betalar själv din transport till och från de aktiviteter du väljer att delta i.

Jag behöver någon att prata med på tider då anhörigkonsulenten inte är i tjänst?

Anhörigkonsulenten är vanligtvis i tjänst kontorstid under vardagar. Ibland behöver man prata med någon på nätter eller helger, då är inte anhörigkonsulenten i tjänst. Då finns det föreningar och organisationer som man kan kontakta, en lista över dem finns på 1177.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt
Senast uppdaterad • 2023-06-05