Bild
Kontakt

Anhörigstöd

Att vara anhörig, vän eller arbetskamrat till någon med alkohol-,tablett-, spel- och narkotikaproblem kan vara påfrestande. De som är runt omkring en som är beroende lider ofta av att se någon som man bryr om sakta förstöra sig själv och sin livssituation. Ibland försämras livskvaliteten allvarligt för såväl partnern som barn, föräldrar, syskon och andra närstående till den som har problem.

Innehåll

Enskilda samtal

Samtalen sker med en erfaren samtalspartner och ofta används Carina Bångs självhjälpsmanual som grund. Självhjälpsmanualen kan du även arbeta med på egen hand. Du hittar manualen här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Finns på Sjömansgatan 6, Vikenkyrkan, måndagar kl. 19:00.

Öppet möte första måndagen i månaden.

Du kan läsa mer på Al-anons hemsida: www.alanon.se

Anhörigstödsgruppen bygger på Craft - KBT-baserat program för anhöriga till närstående med beroendeproblem

Antal träffar; 10
Tid; cirka 2 timmar
Deltagare; max 6-8 personer
Ledare; 1-2 personer

 • Vi lyssnar på varandra.
 • Vi delar tiden.
 • Vi ger inte råd till varandra eller hur andra ska tänka.
 • Varje träff har ett tema som ledaren står för.
 • Ledaren är inte lärare, utan står för strukturen.
 • Vad som sägs i gruppen stannar i gruppen.
 • Var och en får berätta om sin situation, utifrån vad man anser att man vill dela med sig av.

Anhörigstödsgruppen har under hösten 2023 sina möten i Åmål, i samarbete med Åmåls kommun.

Om du vill delta kontakta familjebehandlarna på telefon: 073-0481074.Kontakt
 • Socialförvaltningens reception

  Socialförvaltningens reception

  Socialförvaltningen

  0533-68 10 00, 0533-68 16 77

  Järnvägsgatan 13, Säffle (postadress: Säffle kommun, Socialförvaltningen,
  661 80 Säffle

  Receptionens öppettider (helgfria vardagar)
  08:30-09:30
  09:50-12:00
  13:00-15:30

  Våra handläggare träffas på telefontid (helgfria vardagar)
  08:30-09:30

  Socialkontorets jourtelefon (efter kontorstid). Gäller enbart akuta ärenden avseende individ- och familjeomsorg som inte kan avvakta till telefontid nästa vardag.
  070-292 57 58


Senast uppdaterad • 2023-09-15