Bild
Kontakt

Anhörigstöd

Att vara anhörig, vän eller arbetskamrat till någon med alkohol-,tablett-, spel- och narkotikaproblem kan vara påfrestande. De som är runt omkring en som är beroende lider ofta av att se någon som man bryr om sakta förstöra sig själv och sin livssituation. Ibland försämras livskvaliteten allvarligt för såväl partnern som barn, föräldrar, syskon och andra närstående till den som har problem.

CRAFT – för dig som är anhörig till någon med beroendeproblematik

CRAFT (Community Reinforcement Approach and Family Training) är en kommunikationsmetod för anhöriga som har närstående med missbruk/beroende. I gruppen får man som anhörig lära sig bland annat kommunikationsfärdigheter och hur man kan förstärka positiva beteenden hos den närstående med missbruk/beroende.

Syftet med programmet är att du som närstående ska få möjlighet att tillsammans med andra i samma situation, få en ökad förståelse för hur det påverkar dig att leva nära någon som har ett missbruk. Programmet är uppbyggt utifrån olika teman som i förlängningen ska leda till konkreta tips om hur du kan förbättra ditt eget mående.

CRAFT program omfattas av 10 träffar. Allt är kostnadsfritt.

Anhöriggruppen är en samverkan mellan Åmåls och Säffle kommun så man är välkommen att anmäla sig oavsett vilken kommun man tillhör.

När och var?

Kursen kommer hållas på tisdagar med början den 26/3. Kursen pågår mellan 17:00-19:00. Adressen är Södra Långgatan 14 i SamVux lokaler i Åmål

Är du intresserad av att vara med?

Hör av dig till oss!

Enskilda samtal

Samtalen sker med en erfaren samtalspartner och ofta används Carina Bångs självhjälpsmanual som grund. Självhjälpsmanualen kan du även arbeta med på egen hand. Du hittar manualen här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Finns på Sjömansgatan 6, Vikenkyrkan, måndagar kl. 19:00.

Öppet möte första måndagen i månaden.

Du kan läsa mer på Al-anons hemsida: www.alanon.se

Anhörigstödsgruppen bygger på Craft - KBT-baserat program för anhöriga till närstående med beroendeproblem

Antal träffar; 10
Tid; cirka 2 timmar
Deltagare; max 6-8 personer
Ledare; 1-2 personer

 • Vi lyssnar på varandra.
 • Vi delar tiden.
 • Vi ger inte råd till varandra eller hur andra ska tänka.
 • Varje träff har ett tema som ledaren står för.
 • Ledaren är inte lärare, utan står för strukturen.
 • Vad som sägs i gruppen stannar i gruppen.
 • Var och en får berätta om sin situation, utifrån vad man anser att man vill dela med sig av.

Om du vill delta kontakta familjebehandlarna på telefon: 073-0481074.

Kontakt
 • Socialförvaltningens reception

  Socialförvaltningens reception

  Socialförvaltningen

  0533-68 10 00, 0533-68 16 77

  Järnvägsgatan 13, Säffle (postadress: Säffle kommun, Socialförvaltningen,
  661 80 Säffle

  Receptionens öppettider (helgfria vardagar)
  08:30-09:30
  09:50-12:00
  13:00-15:30

  Våra handläggare träffas på telefontid (helgfria vardagar)
  08:30-09:30

  Socialkontorets jourtelefon (efter kontorstid). Gäller enbart akuta ärenden avseende individ- och familjeomsorg som inte kan avvakta till telefontid nästa vardag.
  070-292 57 58


Senast uppdaterad • 2024-03-21