Kontakt

Anhörigstöd

Kommunens anhörigstöd är till för Dig som vårdar eller hjälper en yngre eller äldre närstående med långvarig sjukdom, funktionsnedsättning, beroende eller missbruk.
Din närstående kan vara till exempel familjemedlem, släkt, vän, kollega eller granne.
Ibland kan det kännas ensamt, orosfyllt och tungt att vårda och hjälpa en närstående.
För Dig finns anhörigstödet - Vi vill ge Dig stöd och uppmuntran i Din roll!

Kontakt
 • Lise-lotte Andersson

  Biträdande socialchef

  Socialförvaltningen

  0533-68 16 86

  Järnvägsgatan 13, Säffle

 • Funktionshinder- och anhörigkonsulent

  Funktionshinder- och anhörigkonsulent

  Socialförvaltningen

  0533-68 12 96

  Perssons gränd 4, Säffle