Kontakt

Anhörigstöd

Kommunens anhörigstöd är till för dig som finns där för en närstående med långvarig sjukdom, funktionsnedsättning, beroende eller missbruk.
Din närstående kan exempelvis vara en familjemedlem, släkting, vän, kollega eller granne.
Ibland kan det kännas ensamt, orosfyllt och tungt att vårda, stötta, eller att vara känslomässigt engagerad, i en närstående som behöver hjälp.
För Dig finns anhörigstödet. Vi vill ge dig stöd i din roll!


Kontakt