Flygbild över centrala Säffle och Säffle stadshus
Kontakt

Allmänhetens frågestund

Under allmänhetens frågestund kan du som medborgare i Säffle kommun ställa en fråga till politiker i kommunfullmäktige. Frågorna ska vara av allmänhetens intresse och ligga inom kommunens ansvarsområde. Frågan får inte handla om enskilda personer. För att svaret på frågan ska bli bra och tydligt bör du lämna in din fråga till oss i förväg.

Så går det till innan sammanträdet

Frågan lämnas in till kommunens kansli via e-post, brev eller formuläret nedan, gärna en vecka före sammanträdet för att svaret ska bli så bra och tydligt som möjligt. Frågan ska kunna besvaras kortfattat. Kommunfullmäktiges presidium beslutar om frågan får ställas under fullmäktiges möte. Om frågan är av sådan karaktär att vidare utredning behövs kommer svar lämnas vid nästkommande sammanträde. Du behöver inte ange vem som ska besvara frågan, det avgör kommunfullmäktiges ordförande om inget annat anges.

Så går det till under sammanträdet

Frågeställaren bör vara närvarande under sammanträdet. Frågan läses upp under sammanträdet, gärna av frågeställaren och i annat fall av kommunfullmäktiges ordförande.Frågan ska vara av sådan karaktäratt den kan besvaras muntligt. Frågeställaren har möjlighet att ställa en följdfråga. Du kan även välja att ställa din fråga direkt under fullmäktiges sammanträde. Då avgör ordföranden om frågan kan besvaras direkt eller om svaret kräver förarbete och flyttas till nästkommande möte.

Klicka här för att lämna en fråga till allmänhetens frågestund
Kontakt
  • Säffle kommun

    Säffle kommun

    Kommunledningskontoret

    0533-68 10 00

    Kanaltorget 1, Säffle

Senast uppdaterad • 2024-04-08