Bild
Kontakt

Digital anslagstavla

På anslagstavlan kan du läsa vilka protokoll som har justerats och som finns tillgängliga hos kommunen.

Anslagstavlan har en direkt rättslig betydelse när det gäller överklagande av kommunfullmäktiges och nämndernas beslut. Tidpunkten då anslaget är uppe styr tiden för överklagande.

Alla undertecknade protokoll förvaras i pappersform på respektive förvaltning.

Justerade protokoll

 


Anslagen

Anslagen till

2023-01-26

2023-02-17


Anslagen av

Justerade paragrafer

Emma Vilagos

7-21Anslagen

Anslagen till

2023-01-25

2023-02-16


Anslagen av

Justerade paragrafer

Emma Vilagos

1-9Anslagen

Anslagen till

2023-01-24

2023-02-15


Anslagen av

Justerade paragrafer

Emma Vilagos

1-16Anslagen

Anslagen till

2023-01-20

2023-02-13


Anslagen av

Justerade paragrafer

Emma Vilagos

8-24Anslagen

Anslagen till

2023-01-20

2023-02-11


Anslagen av

Justerade paragrafer

Emma Vilagos

1-23Anslagen

Anslagen till

2023-01-18

2023-02-09


Anslagen av

Justerade paragrafer

Emma Vilagos

1-6Anslagen

Anslagen till

2023-01-17

2023-02-08


Anslagen av

Justerade paragrafer

Emma Vilagos

1-7


Övrig anslagen information

Aktförvaring

Här finns information om handlingar från andra myndigheter eller verksamheter som kommunen håller tillgängliga. Handlingar finns tillgänglinga på kommunledningskontoret på stadshuset.

 • Mark och miljödomstolen Mål nr M 4159-22. Målet gäller begäran om tidigare meddelande tillstånd för Svanskog Bruk AB (i likvidation) slutliga villkor upphävs.
Kontakt
 • Kommunstyrelsen

  Kommunstyrelsen

  Kanslienheten

  0533-68 10 00

  Kanaltorget 1, Säffle

 • Linnéa Lyckerius

  Kommunsekreterare

  Kommunledningskontoret

  0533-68 15 06

  Kanaltorget 1, Säffle

Senast uppdaterad • 2023-01-27