Bild
Kontakt

Digital anslagstavla

På anslagstavlan kan du läsa vilka protokoll som har justerats och som finns tillgängliga hos kommunen.

Anslagstavlan har en direkt rättslig betydelse när det gäller överklagande av kommunfullmäktiges och nämndernas beslut. Tidpunkten då anslaget är uppe styr tiden för överklagande.

Alla undertecknade protokoll förvaras i pappersform på respektive förvaltning.

Justerade protokoll

 


Anslagen

Anslagen till

2022-12-02

2022-12-27


Anslagen av

Justerade paragrafer

Emma Vilagos

176-193Anslagen

Anslagen till

2022-12-02

2022-12-27


Anslagen av

Justerade paragrafer

Emma Vilagos

67-74Anslagen

Anslagen till

2022-11-30

2022-12-22


Anslagen av

Justerade paragrafer

Emma Vilagos

153-170Anslagen

Anslagen till

2022-11-29

2022-12-21


Anslagen av

Justerade paragrafer

Emma Vilagos

107-122Anslagen

Anslagen till

2022-11-29

2022-12-21


Anslagen av

Justerade paragrafer

Emma Vilagos

121-133Anslagen

Anslagen till

2022-11-25

2022-12-19


Anslagen av

Justerade paragrafer

Emma Vilagos

136-145Anslagen

Anslagen till

2022-11-19

2022-12-11


Anslagen av

Justerade paragrafer

Emma Vilagos

172-175Anslagen

Anslagen till

2022-11-18

2022-12-10


Anslagen av

Justerade paragrafer

Emma Vilagos

124-141Kungörelser om beslutade föreskrifter från Kommunfullmäktige den 20 juni

Fullmäktiges sammanträden

Kommunfullmäktige har sammanträde 12 december kl 19.00 i Säfflesalen i stadshuset , 6.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Övrig anslagen information

Aktförvaring

Här finns information om handlingar från andra myndigheter eller verksamheter som kommunen håller tillgängliga. Handlingar finns tillgänglinga på kommunledningskontoret på stadshuset.

 • Mark och miljödomstolen Mål nr M 4159-22. Målet gäller begäran om tidigare meddelande tillstånd för Svanskog Bruk AB (i likvidation) slutliga villkor upphävs.
Kontakt
 • Kommunstyrelsen

  Kommunstyrelsen

  Kanslienheten

  0533-68 10 00

  Kanaltorget 1, Säffle

 • Linnéa Lyckerius

  Kommunsekreterare

  Kommunledningskontoret

  0533-68 15 06

  Kanaltorget 1, Säffle

Senast uppdaterad • 2022-12-02