Bild
Kontakt

Digital anslagstavla

På anslagstavlan kan du läsa vilka protokoll som har justerats och som finns tillgängliga hos kommunen.

Anslagstavlan har en direkt rättslig betydelse när det gäller överklagande av kommunfullmäktiges och nämndernas beslut. Tidpunkten då anslaget är uppe styr tiden för överklagande.

Alla undertecknade protokoll förvaras i pappersform på respektive förvaltning.

Justerade protokoll

 


Anslagen

Anslagen till

2021-11-30

2021-12-22


Anslagen av

Justerade paragrafer

Emma Vilagos

126-155

 


Anslagen

Anslagen till

2021-11-30

2021-12-15


Anslagen av

Justerade paragrafer

Emma Vilagos

104-118


Anslagen

Anslagen till

2021-11-29

2021-12-21


Anslagen av

Justerade paragrafer

Emma Vilagos

108-117


Anslagen

Anslagen till

2021-11-29

2021-12-21


Anslagen av

Justerade paragrafer

Emma Vilagos

60-67


Anslagen

Anslagen till

2021-11-26

2021-12-20


Anslagen av

Justerade paragrafer

Emma Vilagos

154-171


Anslagen

Anslagen till

2021-11-18

2021-12-09


Anslagen av

Justerade paragrafer

Emma Vilagos

90-104


Anslagen

Anslagen till

2021-11-17

2021-12-09


Anslagen av

Justerade paragrafer

Emma Vilagos

106-107


Anslagen

Anslagen till

2021-11-12

2021-12-06


Anslagen av

Justerade paragrafer

Emma Vilagos

111-130


Anslagen

Anslagen till

2021-11-11

2021-12-03


Anslagen av

Justerade paragrafer

Emma Vilagos

52-59

Övrig anslagen information

Kontakt
 • Anneva Karlsson

  Kommunsekreterare

  Kommunledningskontoret

  0533-68 15 05

  Kanaltorget 1, Säffle

 • Kommunstyrelsen

  Kommunstyrelsen

  Kanslienheten

  0533-68 15 05

  Kanaltorget 1, Säffle

Senast uppdaterad • 2021-12-01