Närbild på händer som skriver på en bärbar dator
Kontakt

Digital anslagstavla

På anslagstavlan kan du läsa vilka protokoll som har justerats och som finns tillgängliga hos kommunen.

Anslagstavlan har en direkt rättslig betydelse när det gäller överklagande av kommunfullmäktiges och nämndernas beslut. Tidpunkten då anslaget är uppe styr tiden för överklagande.

Alla undertecknade protokoll förvaras i pappersform på respektive förvaltning.

Justerade protokoll

Anslagen

Anslagen till

2024-05-08

2024-05-30

Anslagen av

Juterade paragrafer

Emma Vilagos

32-46

Anslagen

Anslagen till

2024-05-07

2024-05-29

Anslagen av

Juterade paragrafer

Emma Vilagos

44-64

Anslagen

Anslagen till

2024-04-30

2024-05-28

Anslagen av

Juterade paragrafer

Emma Vilagos

36-54

Övrig anslagen information

Aktförvaring

Här finns information om handlingar från andra myndigheter eller verksamheter som kommunen håller tillgängliga. Handlingar finns tillgänglinga på kommunledningskontoret på stadshuset.

Kontakt
 • Kommunstyrelsen

  Kommunstyrelsen

  Kanslienheten

  0533-68 10 00

  Kanaltorget 1, Säffle

 • Linnéa Lyckerius

  Kommunsekreterare

  Kommunledningskontoret

  0533-68 15 06

  Kanaltorget 1, Säffle

Senast uppdaterad • 2024-05-23