Bild
Kontakt

Planprogram för Krokstadhalvön

Ett förslag till planprogram för Krokstadhalvön har upprättats.

Syftet med planprogrammet är att utreda förutsättningarna för utveckling av Krokstadhalvön inom besöksnäring, friluftsliv och idrott, bebyggelse och teknisk infrastruktur. Genom upprättandet av föreslaget planprogram samt senare efterföljande av en eller flera nya detaljplaner finns möjlighet att skapa en samlad utveckling utifrån ett helhetsperspektiv på Krokstadhalvön.

Undersökning för att svara på frågan om planprogrammets genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan har gjorts. Planprogrammet bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan.

Kommunfullmäktige godkände förslaget 24 april 2023.

Här hittar du planprogrammet

Kontakt
 • Peter Pettersson

  Förvaltningschef

  Miljö- och byggförvaltningen

  0533-68 17 74

  Järnvägsgatan 9, Säffle

 • Miljö- och byggförvaltningen

  Miljö- och byggförvaltningens expedition

  Miljö- och byggförvaltningen

  0533-68 17 75

  Järnvägsgatan 9, Säffle

  Öppettider:
  Måndag-fredag: 07:30-16:00
  Lunchstängt: 12:00-13:00

Senast uppdaterad • 2023-05-09