Bild
Kontakt

Säffle Översiktsplan 2040

Säffle kommun har upprättat ett förslag till ny översiktsplan över kommunen.

Varje kommun ska, enligt 3 kap. plan- och bygglagen, ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen. En översiktsplan är ett dokument som ska ange inriktningen för kommunens långsiktiga utveckling av den fysiska miljön. En översiktsplan är inte juridiskt bindande men ger vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.

Förslag till ny översiktsplan 2040 för Säffle kommun var först ute på samråd och sedan på granskning. Under tid för samråd och granskning var förslaget tillgängligt för synpunkter på Miljö- och byggförvaltningen, Säffle kommuns hemsida samt kungjorts i lokala tidningar.

Miljö- och byggnadsnämnden har godkänt förslaget samt överlämnat alla handlingar till kommunfullmäktige för antagande som beräknas ske 3 juni 2024.

 

Här hittar du planhandlingarna

Bilagor

Kontakt
 • Peter Pettersson

  Förvaltningschef

  Miljö- och byggförvaltningen

  0533-68 17 74

  Järnvägsgatan 9, Säffle

 • Miljö- och byggförvaltningen

  Miljö- och byggförvaltningens expedition

  Miljö- och byggförvaltningen

  0533-68 17 75

  Järnvägsgatan 9, Säffle

  Öppettider:
  Måndag-fredag: 07:30-16:00
  Lunchstängt: 12:00-13:00

Senast uppdaterad • 2024-05-02