Bild
Kontakt

Områdesbestämmelse för Millesvik

Ett förslag till områdesbestämmelse för Millesvik, Millesviks Klockargård 2:1 m.fl har upprättats.

Planområdet berör 12 fastigheter och en samfällighet. Avgränsningen av bestämmelseområdet är gjord utifrån upplevelsen av området sett från kyrkan. Genom att inkludera jordbruksmarken närmast kyrkan samt de intilliggande höjdpartierna säkerställs att upplevelsen av området som den är idag kan bibehålls.

Syftet med områdesbestämmelserna är att säkerställa kulturvärden i bebyggelsemiljön kring Millesviks kyrka samt att ge kommunen möjlighet att påverka bebyggelseutvecklingen med stor hänsyn till den befintliga miljöns karaktär och särdrag, genom utökad lovplikt.

För att ge alla intresserade möjlighet att ta del av och ge synpunkter på förslaget har detta varit utställt under tiden 18 december 2023 till och med 12 januari 2024.

Här hittar du planhandlingarna

Kontakt
 • Peter Pettersson

  Förvaltningschef

  Miljö- och byggförvaltningen

  0533-68 17 74

  Järnvägsgatan 9, Säffle

 • Miljö- och byggförvaltningen

  Miljö- och byggförvaltningens expedition

  Miljö- och byggförvaltningen

  0533-68 17 75

  Järnvägsgatan 9, Säffle

  Öppettider:
  Måndag-fredag: 07:30-16:00
  Lunchstängt: 12:00-13:00

Senast uppdaterad • 2024-01-29