PCB
Kontakt

PCB

Den 1 mars 2007 trädde en ny svensk förordning i kraft som heter Förordning (2007:19) om PCB m.m. och innehåller bland annat bestämmelser om inventering och sanering av PCB i byggnader och anläggningar.

De fastigheter som berörs är hyres- och bostadsrättsfastigheter, offentliga lokaler samt samlings-, kontors-, och industrilokaler. Däremot omfattas inte jordbruksbyggnader eller bostadshus för 1-2 familjer. Fastigheten ska vara uppförd mellan åren 1956-1973 eller ha renoverats eller byggts om under denna period.

Vad är PCB?

PCB (polyklorerade bifenyler) är ett av de värsta miljögifterna vi känner till. Det påverkar immunförsvar, nervsystem och fortplantning och orsakar dessutom cancerutveckling. PCB är mycket svårnedbrytbart och halterna ökar uppåt i näringskedjorna. Användningen av PCB förbjöds 1973, men PCB läcker fortfarande ut från exempelvis fog- och golvmassor i byggnader där det användes.

Vad måste du som fastighetsägare göra?

Alla byggnader som berörs ska inventeras. Det är viktigt att den som ska inventera har tillräcklig kunskap för att arbetet ska kunna utföras på rätt sätt. Man kan till exempel hitta konsulter och godkända entreprenörer bland Svenska Fogbranschens Riksförbunds medlemmar.

Resultatet av inventeringen och en åtgärdsplan (om du hittar PCB) skulle ha lämnats in senast den 30 juni 2008. Om inventering inte har gjorts ska den göras snarast och lämnas in till miljö- och byggförvaltningen.

OBS! Redovisningen ska skickas in även om ingen PCB har hittats i byggnaden.

Sanering och märkning

PCB saneringen ska anmälas till miljö- och byggförvaltningen senast 3 veckor innan saneringen påbörjas.

Fog- och golvmassor som innehåller mer än 500 mg/kg PCB skulle ha sanerats redan den 30 juni 2016 och om de innehåller 50-500 mg/kg PCB behöver det saneras först vid ombyggnad, renovering eller rivning. Övrig utrustning eller andra produkter som misstänks kunna innehålla PCB ska märkas enligt reglerna i förordningen om PCB. Märkningen ska göras för att säkerställa ett säkert bortskaffande av det farliga avfallet.

2010 ändrades PCB-förordningen och de byggnader som redan hade hunnit PCB-saneras efter 1998 behöver inte inventeras och saneras igen, förrän det ska göras ombyggnad, renovering eller rivning. Då ska de saneras på nytt om de innehåller mer än 50 mg/kg PCB.

Fastighetsägaren är ansvarig för att anlita en kunnig entreprenör och för att kontrollera det löpande saneringsarbetet samt att saneringen utförs på avtalat sätt.

Blanketter

Blanketter för inventering och rapportering finns på Miljökonsultgruppens hemsida:

Ytterligare information

Det är lönsamt att byta t.ex. gamla lysrörsarmaturer och isolerglasfönster som innehåller PCB, eftersom det finns andra alternativ som ger mycket lägre energiförbrukning.

Kontakt
 • Linda Lehrman

  Miljö- och hälsoskyddsinspektör

  Miljö- och byggförvaltningen

  0533-68 17 83

  Järnvägsgatan 9, Säffle

 • Miljö- och byggförvaltningen

  Miljö- och byggförvaltningens expedition

  Miljö- och byggförvaltningen

  0533-68 17 75

  Järnvägsgatan 9, Säffle

  Öppettider:
  Måndag-fredag: 07:30-16:00
  Lunchstängt: 12:00-13:00

Senast uppdaterad • 2020-10-20