Bild
Kontakt

Avgifter, miljö- och hälsoskydd

De ärenden som hanteras av miljö- och byggnadsnämnden ska så långt som möjligt bekostas av det företaget eller den personen som söker tillstånd eller som är föremål för tillsyn.

Det är Sveriges Riksdag som har slagit fast att tillsyn och prövning enligt miljöbalken samt kontroll enligt livsmedelslagstiftningen ska bekostas av avgifter. Säffle kommun har därför en taxa som Kommunfullmäktige har beslutat om. Taxan ska vara så rättvis som möjligt och är därför bland annat utformad så att en åtgärd, brist eller verksamhet som utgör hög risk får betala mer än den som utgör låg risk.

Det finns tre sorters avgifter:

 • Timavgift
 • Fast avgift
 • Årlig avgift

En mindre del av tillsynsarbetet täcks dock alltid av skattemedel.

Kontakt
 • Miljö- och byggförvaltningen

  Miljö- och byggförvaltningens expedition

  Miljö- och byggförvaltningen

  0533-68 17 75

  Järnvägsgatan 9, Säffle

  Öppettider:
  Måndag-fredag: 07:30-16:00
  Lunchstängt: 12:00-13:00

 • Håkan Lindén

  T.f. Miljöchef

  Miljö- och byggförvaltningen

  0533-68 17 91

  Järnvägsgatan 9, Säffle

 • Monica Gottmarsson

  Miljö- och hälsoskyddsinspektör

  Miljö- och byggförvaltningen

  0533-68 17 82

  Järnvägsgatan 9, Säffle

 • Isabell Engdahl

  Miljö- och hälsoskyddsinspektör

  Miljö- och byggförvaltningen

  0533-68 17 70

  Järnvägsgsatan 9, Säffle

 • Linda Lehrman

  Miljö- och hälsoskyddsinspektör

  Miljö- och byggförvaltningen

  0533-68 17 83

  Järnvägsgatan 9, Säffle

 • Anna-Lena Karlsson

  Miljö- och hälsoskyddsinspektör

  Miljö- och byggförvaltningen

  0533-68 17 85

  Järnvägsgatan 9, Säffle

Senast uppdaterad • 2023-02-20