Bild
Kontakt

Djur och skadedjur

Husdjursägare berörs av flera olika regler. Du behöver inte kommunens tillstånd för att ha sällskapsdjur. Däremot gäller tillståndsplikten inom detaljplanerat område för nötkreatur, häst, get, får, eller svin samt pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur.

Vilka djur är sällskapsdjur?

Fjäderfä och pälsdjur kan förenklat sägas vara sällskapsdjur om de hålls inomhus i bostaden. Antalet djur kan även ha betydelse, och vissa undantag finns, tex för hundhållning utomhus. Kontakta kommunen om du är osäker. Kommunen kan ställa krav på särskilda villkor för djurhållningen.
Även för att hålla orm inom detaljpan behövs kommunens tillstånd.

Hundar

För hundar gäller koppeltvång och badförbud på allmänna badplatser. Polisen har tillsynen och ska kontaktas om man träffar på lösspringande hundar.

Djur som stör

Som djurägare ska du hålla dina djur så att det inte uppstår olägenheter för andra, t ex hundar som skäller eller katter som uppehåller sig eller förorenar på granntomter kan vara störande.
Kontakta i första hand djurägaren om du är störd, oftast kan man ganska enkelt hitta en lösning på problemen. Du kan även vända dig till kommunen som eventuellt kan ställa krav på rättelse om störningen är så allvarlig att den kan bedömas som en olägenhet för människors hälsa.

Djurskyddskontroll

Djurskyddslagens bestämmelser gäller för alla djurägare. Att reglerna följs kontrolleras sedan 2009 av länsstyrelsen. För viss djurhållning kan du även behöva länsstyrelsens tillstånd.

Döda djur måste tas om hand på rätt sätt för att minska risken för att sjukdomar sprids.

För att få tillstånd att gräva ner hästar behöver platsen för nedgrävningen godkännas av kommunen. Kontakta miljökontoret innan du börjar gräva. Kom ihåg att du måste ha fastighetsägarens tillåtelse, om du inte äger marken själv.

Har du problem med oönskat eller skadat djur?

Säffle kommun har skyddsjägare som hjälper till med att ta hand om det oönskade eller skadade viltet genom fällfångst eller avlivning.

Tveka inte att ringa om du behöver hjälp!

Namn

Tel.

Fredrik Svedenvik

070- 63 60 445

Dan Fransson

070- 34 21 555

Jan Emilsson

070- 29 11 198

Lars Fransson

070- 58 60 029


OBS! Detta gäller ingen form av tamdjur som till exempel katter, hästar och hundar, då veterinär eller polis får kontaktas.

I Säffle finns en särskild begravningsplats för smådjur. Denna är belägen på Krokstadområdet strax norr om Knistadtippen, väster om pelletsfabriken.

Regler för Säffle djurkyrkogård

För att få nyttja djurkyrkogården finns det några regler att följa:

 • Nedgrävning får endast ske på anvisad plats
 • Djurägare skall vara bosatt i Säffle kommun
 • Djur över 10 kg måste vara kremerade. För kremering kontakta veterinär
 • Djuret får ligga i papperssäck, men ej plastsäck, filt, papp eller trälåda
 • Gräset runt gravplatsen klipps av kommunen. Gravplatsen sköts av djurägaren

Kontakta kundtjänst på teknik- och fritidsförvaltningen om du har frågor angående Säffle djurkyrkogård.

Kontakt
 • Anna-Lena Karlsson

  Miljö- och hälsoskyddsinspektör

  Miljö- och byggförvaltningen

  0533-68 17 70

  Järnvägsgatan 9, Säffle

 • Kundtjänst teknik- och fritid

  Frågor om gator, park- och fritidsärenden

  Teknik- och fritidsförvaltningen

  0533-68 17 50

  Järnvägsgatan 9, Säffle

  Öppettider:
  Måndag-fredag: 08:00-16:00
  Lunchstängt: 12:00-13:00

  Efter växelns stängning:
  SOS alarm
  054-83 06 90

Senast uppdaterad • 2020-01-22