Kommunens webbdiarium

Säffle kommun publicerar sina diarier på kommunens webbplats som ett led i att vara tillgängliga för allmänheten, politiker, press, anställda, andra myndigheter med flera.

Handlingarna i kommunens diarium ligger till grund för de beslut som nämnder, kommunstyrelse och kommunfullmäktige tar under respektive sammanträden.

I diariet publiceras även ärendemeningen på samtliga handlingar och ärenden som är allmänna.

Linnéa Lyckerius

Kommunsekreterare
Kommunledningskontoret

Gustav Weingartshofer

Kommunsekreterare
Kommunledningskontoret

Här finns samtliga sammanträden under året i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnder, bolag, arbetsutskott och grupper.

Hitta handlingar

Använd sökfunktionen nedan för att hitta de handlingar du söker. Diariet uppdateras löpande med nya handlingar.

För utlämnande av handlingar som inte finns publicerade i webbdiariet, vänligen kontakta kommun@saffle.se

Laddar Lex Publicering...

Digital anslagstavla

På anslagstavlan kan du läsa vilka protokoll som har justerats och som finns tillgängliga hos kommunen.

Lämna synpunkter

Här finns möjligheter att lämna synpunkter, klagomål och förslag till Säffle kommun.

Så fattas ett beslut

När ett beslut ska fattas har ärendet först beretts av förvaltningen som lämnar en tjänsteskrivelse till kommunstyrelsens arbetsutskott.

Så kan du påverka

Du kan påverka politiken och följa den politiska diskussionen på många sätt i Säffle kommun.