Person sätter in papper i en dokumentpärm
Kontakt

Postlista

Postlistan är en lista över allmänna handlingar som har kommit in till Säffle kommun och som registreras i kommunstyrelsens diarie. Exempel på handlingar är brev eller skrivelser.

En handling är allmän om den är inkommande, upprättad och eller utskickad från myndigheten (kommunen). Allmänna handlingar är offentliga enligt offentlighetsprincipen med undantag av handlingar som är sekretessbelagda.

Tidigare år

Kontakt
Senast uppdaterad • 2024-07-05