Bild
Kontakt

Digital anslagstavla

På anslagstavlan kan du läsa vilka protokoll som har justerats och som finns tillgängliga hos kommunen.

Anslagstavlan har en direkt rättslig betydelse när det gäller överklagande av kommunfullmäktiges och nämndernas beslut. Tidpunkten då anslaget är uppe styr tiden för överklagande.

Alla undertecknade protokoll förvaras i pappersform på respektive förvaltning.

Justerade protokoll

 


Anslagen

Anslagen till

2021-06-24

2021-07-16


Anslagen av

Justerade paragrafer

Emma Vilagos

50-80


Anslagen

Anslagen till

2021-06-23

2021-07-14


Anslagen av

Justerade paragrafer

Emma Vilagos

75-87


Anslagen

Anslagen till

2021-06-21

2021-07-13


Anslagen av

Justerade paragrafer

Emma Vilagos

36-44


Anslagen

Anslagen till

2021-06-18

2021-07-12


Anslagen av

Justerade paragrafer

Emma Vilagos

98-111


Anslagen

Anslagen till

2021-06-16

2021-07-07


Anslagen av

Justerade paragrafer

Emma Vilagos

50-56


Anslagen

Anslagen till

2021-06-15

2021-07-07


Anslagen av

Justerade paragrafer

Emma Vilagos

85-104


Anslagen

Anslagen till

2021-06-10

2021-06-30


Anslagen av

Justerade paragrafer

Emma Vilagos

22-31


Anslagen

Anslagen till

2021-06-16

2021-07-08


Anslagen av

Justerade paragrafer

Emma Vilagos

5

Övrig anslagen information

Kontakt
 • Anneva Karlsson

  Kommunsekreterare

  Kommunledningskontoret

  0533-68 15 05

  Kanaltorget 1, Säffle

 • Kommunstyrelsen

  Kommunstyrelsen

  Kanslienheten

  0533-68 15 05

  Kanaltorget 1, Säffle

Senast uppdaterad • 2021-06-24