Bild
Kontakt

Digital anslagstavla

På anslagstavlan kan du läsa vilka protokoll som har justerats och som finns tillgängliga hos kommunen.

Anslagstavlan har en direkt rättslig betydelse när det gäller överklagande av kommunfullmäktiges och nämndernas beslut. Tidpunkten då anslaget är uppe styr tiden för överklagande.

Alla undertecknade protokoll förvaras i pappersform på respektive förvaltning.

Justerade protokoll

 


Anslagen

Anslagen till

2022-10-04

2022-10-26


Anslagen av

Justerade paragrafer

Emma Vilagos

5Anslagen

Anslagen till

2022-09-30

2022-10-22


Anslagen av

Justerade paragrafer

Emma Vilagos

49-56Anslagen

Anslagen till

2022-09-29

2022-10-21


Anslagen av

Justerade paragrafer

Linnéa Lyckerius

118-138Anslagen

Anslagen till

2022-09-27

2022-10-19


Anslagen av

Justerade paragrafer

Emma Vilagos

92-103Anslagen

Anslagen till

2022-09-23

2022-10-15


Anslagen av

Justerade paragrafer

Emma Vilagos

138-151Anslagen

Anslagen till

2022-09-23

2022-10-15


Anslagen av

Justerade paragrafer

Emma Vilagos

26-29Anslagen

Anslagen till

2022-09-22

2022-10-14


Anslagen av

Justerade paragrafer

Emma Vilagos

103-120Anslagen

Anslagen till

2022-09-16

2022-10-08


Anslagen av

Justerade paragrafer

Emma Vilagos

84-99Anslagen

Anslagen till

2022-09-16

2022-10-08


Anslagen av

Justerade paragrafer

Emma Vilagos

135-137Kungörelser om beslutade föreskrifter från Kommunfullmäktige den 20 juni

Fullmäktiges sammanträden

Kommunfullmäktige har sammanträde 3 oktober 2022 kl 19.00 i Säfflesalen i stadshuset , 24.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt
 • Kommunstyrelsen

  Kommunstyrelsen

  Kanslienheten

  0533-68 10 00

  Kanaltorget 1, Säffle

 • Linnéa Lyckerius

  Kommunsekreterare

  Kommunledningskontoret

  0533-68 15 06

  Kanaltorget 1, Säffle

Senast uppdaterad • 2022-10-04