Bild
Kontakt

Information om höga flöden i Byälven samt aktuella mätvärden

Lägesbild 2021-01-18

Vattennivåerna har under helgen fortsatt att sjunka i hela systemet. Med anledning av att väderprognos är något mildare än vad som prognostiserats fick vi idag en uppdaterad lägesbild av SMHI och Fortum:

Det är några enstaka dagar med nederbörd och mildväder sedan blir det kallt igen. Prognosen innebär en något långsammare sänkning under ett antal dygn. Som värst kan det innebära att vattennivåerna stiger någon enstaka centimeter i något dygn, för att sedan sjunka igen. Detta beror på ökad tillrinning lokalt.

Kommunerna kommer idag avveckla stabsarbetet men fortsätter mäta vattennivåer och bevaka läget noggrant. Det finns en beredskap för att återuppta stabsarbetet om läget förvärras.

I Arvika mäts vattennivåerna på vardagar och i Säffle tisdag och fredag. Ni hittar aktuella vattennivåer på respektive hemsida.

Idag påbörjas arbetet med att demobildera översvämningsskyddet i Arvika.

Detta är den sista lägesuppdateringen.

Lägesbild 2021-01-15

Vattennivåerna fortsätter sjunka något snabbare än den prognos vi fick här om dagen. Arvika kraft rapporterar att vattennivåerna i de norra delarna av vattensystemet nått normala flöden för årstiden och fortsätter sjunka. Detta skapar förutsättningar för Fortum att hålla ner på tappningen i Jössefors och Glava.

Kommunerna kommer fortsätta att mäta vattennivåerna till dess att de når stabila nivåer för årstiden.

Lägesbild 2021-01-13

Igår levererade SMHI en specialprognos för Byälven och resultatet bekräftar den lägesbild som lämnats av aktörer uppströms i vattensystemet. Vattenståndet fortsätter att sjunka både i Glafsfjorden och i Säffle. Prognosen säger att:

 • Vattenståndet i Glafsfjorden är nere på + 46,9 den 20 januari
 • Vattenståndet Säffle vid Källarbackens badplats är nere på kring + 46,2 den 20 januari
  (Vattennivåerna ovan redovisas med en noggrannhet på decimetern)

Igår nedgraderades även klass-2 varningen för Byälven till en klass-1 varning. Enligt prognosen kommer flödet, liksom vattenståndet, att fortsätta att sjunka under hela tiodygnsprognosen. Hur snabbt vattnet sjunker är framförallt beroende av tappningen i Jössefors.

Fortum rapporterar att de fortsätter sänka tappningen successivt i både Jössefors och Glava under en femdagarsperiod, för att sedan lägga flödet på en stabil nivå. Det kalla vädret gör att tillflödet till kraftstationerna nu närmar sig normala nivåer för årstiden.

Lägesbild 2021-01-11

Vattennivåerna fortsätter att sjunka. På tisdag kommer SMHI leverera en ny specialprognos för Byälven. Kommunerna fortsätter att följa läget, presentera lägesbilder och vattennivåer.

Lägesbild 2021-01-07

Vattennivåerna sjunker i hela Byälven och följer därmed den prognos som SMHI levererat. Uppströms rapporterar Arvika kraft att flödet sjunker även där, det är en bra indikator på att läget är på väg att förbättras.

Även om vi har sjunkande nivåer i hela systemet så är läget fortsatt allvarligt. Kommunerna kommer fortsätta att mäta och publicera vattennivåer även under nästa vecka. Nästa lägesrapport publiceras den 11/1.

Lägesbild 2021-01-06

Goda nyheter - vi har sjunkande nivåer i hela vattensystemet.

Både Glafsfjorden och vid mätpunkt Säffle Brucegatan har vattennivån sjunkit 2 cm det senaste dygnet. Vi kan konstatera att kulmen nådes under gårdagen i Säffle. Vattennivåerna stämmar väl med den specialprognos som SMHI levererade under gårdagen.

Arvika kraft rapporterar att det fryser till bra i skog och mark, vilket ger en snabb minskning i tillrinningar till samtliga sjöar i de över delarna av vattensystemet. Flödet från Kölaälven och Vrångsälven (rinner till Ränken) har halverats sedan toppnoteringen under nyår, och det fortsätter minska. Jösseälven (det som kommer norrifrån och ner genom Brättne) minska mer långsamt då de flesta sjöar i detta system varit välfyllda. Minskningen kommer att märkas av mer i slutet på veckan då det minskar rejält på inflödet från Norge vid Helgeboda.

Pumparna i översvämningsskyddet körs nu bara dagtid. Kylan gör att tillflödet till Kyrkviken är mycket litet. Nivån på Kyrkviken hålls fortfarande på omkring +46,80.

Lägesbild 2021-01-05

 • Arvika Kyrkviken: 7:00 + 46,76 (pumpningsbeslut på +46,80)
 • Arvika Glafsfjorden: 7.00 + 47,40 (- 1 cm och sjunkande)
 • Säffle tätort, Brucegatan: 8:00 + 46,44 (samma som igår)

Glafsfjorden kulminerade den 3:e januari och att det därefter sjunker i en takt av 1 dm på tre dygn fram till den 16:e januari.

I Säffle har nivån legat stabil på +46,44 under ett dygn. Prognosen pekar på att vattenståndet kulminerar idag, tisdag, i Säffle och att vattenståndet därefter sjunker med 2 cm per dygn till och med den 7:e januari. Därefter sjunker vattenståndet med 3-4 cm per dygn till och med den 16:e januari.

De sjunkande nivåerna beror på att Forum har sänkt tappningen i Jössefors och Glava, och planerar att ytterligare sänka tappningen den närmaste veckan. SMHI rapporterar minusgrader med enstaka inslag av nederbörd över en 10-dygnsperiod.

Lägesrapport 2021-01-04

På söndag kväll uppmätte Glafsfjorden +47,43 sedan dess har vattennivån sjukt till +47,41. Detta innebär att den förväntade kulmen kom en dag tidigare än beräknat. Detta beror på att man i Jössefors kunde minska tappningen mer än planerat.

I Säffle uppmättes idag på morgonen +46,44 en ökning med 4 cm. Kulmen väntas nå Säffle om 2-3 dagar på omkring +46,55.

Fortum rapporterar att de kommer minska tappningen ytterligare de närmaste två dygnen. Effekten av detta är att nivån i Glafsfjorden kommer sjunka ytterligare 1 decimeter de närmaste dagarna.

Imorgon kommer en uppdaterad specialprognos från SMHI.

Nivån i Kyrkviken kommer hållas på runt +46,80, på så vis skyddas samhällsviktig verksamhet. Just nu körs endast två pumpar på låg nivå för att hålla vattennivån. Det kalla vädret gör att tillrinningen till Kyrkviken är mycket liten.

Lägesrapport 2021-01-03

I Arvika rapporteras att vattnet sjunker i samma takt som tidigare i vattensystemets övre delar. Som det ser ut nu är det en stabil minskning i samma takt som igår. Kylan kommer att bidra till ännu snabbare minskning av flödet, så vi kommer att se en stor skillnad på tillrinningen till Glafsfjorden i slutet av vecka 1.

Detta innebär att vattennivån nu stiger något långsammare i Glafsfjorden då flödet i Jössefors har minskat något. Det överensstämmer med prognosen att kulmen i Glafsfjorden nås under det närmaste dygnet. Flödet i Jössefors kommer minska ytterligare kommande tiden. Kulmen i Säffle tätort infaller några dagar efter att kulmen nåtts i Glafsfjorden.

– Vattnet stiger alltjämt med ett antal centimeter per dygn vilket gör att vattennivån är långt över det normala. Vi uppmanar fastighetsägare att vara uppmärksamma och förbereda sig för eventuella problem, säger Mattias Larsson, räddningschef i Säffle.

Lägesrapport 2021-01-02

I Arvika rapporteras idag att tillflödet högst upp i vattensystemet minskar. Fortum har påbörjat en sänkning av tappningen i Jössefors. Från och med i morgon väntas minusgrader i hela avrinningsområdet. Nuvarande prognos är att kulmen förväntas nå Glafsfjorden 4 januari på omkring + 47,50 meter. I Säffle (mätstation Brucegatan) dröjer det ytterligare några dagar innan kulmen nås på cirka + 46,60 meter.

Information angående översvämningar
Översikt av vattennivåer från tidigare år

Aktuella vattennivåer (Höjdsystem RH 2000)

Nysäter, Gästhamnen

Datum

23/12

28/12

30/12

2/1

5/1

Nivå (m)

46.388

46.618

46.797

46.985

47.020

Datum

6/1

7/1

8/1

9/1

10/1

Nivå (m)

46,992

46.943

46.912

46.860

46.824

Datum

11/1

12/1

13/1

14/1

15/1

Nivå (m)

46,572

46,733

46,704

46,665

46,592

Datum

19/1

22/1

26/1Nivå (m)

46,420

46,344

46,311Harefjorden Norra (Hökeströmmen)

Datum

23/12

28/12

30/12

2/1

5/1

Nivå (m)

46.167

46.349

46.539

46.687

46.759

Datum

6/1

7/1

8/1

9/1

10/1

Nivå (m)

46,732

46.677

46.635

46.628

46.561

Datum

11/1

12/1
Nivå (m)

46,773

46,522
Säffle tätort, Brucegatan

Datum

23/12

28/12

30/12

31/12

1/1

2/1

Nivå (m)

45.905

46.073

46.238

46,280

46,320

46.372

Datum

3/1

4/1

5/1

6/1

7/1

8/1

Nivå (m)

46,400

46,440

46,440

46,420

46,405

46.358

Datum

9/1

10/1

11/1

12/1

13/1

14/1

Nivå (m)

46.320

46.278

46,218

46,192

46,172

46,137

Datum

15/1

19/1

22/1

26/1Nivå (m)

46,078

45,935

45,890

45,839Säffle tätort, Järnvägsbron

Datum

23/12

28/12

30/12

2/1

5/1

Nivå (m)

45.945

46.093

46.270

46.400

46.478

Datum

6/1

7/1

8/1

9/1

10/1

Nivå (m)

46,461

46.430

46.395

46.355

46.308

Datum

11/1

12/1

13/1

14/1

15/1

Nivå (m)

46,275

46,269

46,229

46,189

46,144

Datum

19/1

22/1

26/1Nivå (m)

46,023

45,945

45,881Säffle tätort, Stadshusparken

Datum

23/12

28/12

30/12

2/1

5/1

Nivå (m)

45.923

46.085

46.260

46.403

46.481

Datum

6/1

7/1

8/1

9/1

10/1

Nivå (m)

46,453

46.427

46.380

46.342

46.308

Datum

11/1

12/1

13/1

14/1

15/1

Nivå (m)

46,257

46,228

46,194

46,137

46,097

Datum

19/1

22/1

26/1Nivå (m)

45,992

45,905

45,857Säffle tätort, Gästhamnen

Datum

23/12

28/12

30/12

2/1

5/1

Nivå (m)

44.710

44.790

44.823

44.892

44.933

Datum

6/1

7/1

8/1

9/1

10/1

Nivå (m)

44,916

44.906

44.893

44.890

44.884

Datum

11/1

12/1

13/1

14/1

15/1

Nivå (m)

44,936

44,868

44,878

44,841

44,816

Datum

19/1

22/1

26/1Nivå (m)

44,815

44,819

44,793Säffle tätort, Flå

Datum

23/12

28/12

30/12

2/1

5/1

Nivå (m)

44.710

44.786

44.832

44.886

44.908

Datum

6/1

7/1

8/1

9/1

10/1

Nivå (m)

44,905

44.888

44.872

44.878

44.861

Datum

11/1

12/1

13/1

14/1

15/1

Nivå (m)

44,907

44,868

44,863

44,847

44,811

Datum

19/1

22/1

26/1Nivå (m)

44,830

44,804

44,806Säffle tätort, Källarbackens badplats

Datum

23/12

28/12

30/12

2/1

5/1

Nivå (m)

46.190

46.358

46.545

46.695

46.766

Datum

6/1

7/1

8/1

9/1

10/1

Nivå (m)

46,740

46.702

46.660

46.625

46.589

Datum

11/1

12/1

13/1

14/1

15/1

Nivå (m)

46,534

46,496

46,449

46,428

46,363

Datum

19/1

22/1

 Nivå (m)

46,219

46,142

Aktuella vattennivåer i Arvika
SMHI:s webbplats
Kontakt
 • Mattias Larsson

  Räddningschef

  Kommunledningskontoret

  0570-826 28, 076-803 79 99

  Norrlandsvägen 33, Säffle

 • Räddningstjänstens växel

  Växel räddningstjänsten

  Kommunkontoret

  0533-68 17 20

  Norrlandsvägen 33, Säffle

Senast uppdaterad • 2021-01-26