Kontakt

Information angående slussen i Säffle med anledning av höga vattenflöden

Att öppna slussen i Säffle är en av de möjligheter som kan övervägas i arbetet med att motverka höga flöden i Byälven och Glafsfjorden. För att öppna slussen i detta sammanhang krävs ett beslut från räddningschefen till Sjöfartsverket, som äger och ansvarar för slussen.

Att öppna slussen kan ge minskade vattennivåer uppströms i Glafsfjorden och Harefjorden. Men denna effekt är beräknad utifrån att vattennivåerna fortsätter att stiga. Idag visar prognoserna att vattennivåerna snart når sin kulmen, närmare bestämt, 4 – 6 januari. En öppning nu bedöms alltså ge en mycket liten effekt eller ingen effekt alls. Samtidigt vet vi att en öppning av slussen riskerar att medföra så stora skador att de inte blir rimliga att åtgärda.

Med den prognosen vi har idag är den samlade bedömningen att ett beslut om att beordra slussöppning inte kommer att tas. Det faktiska läget, prognoser etc. följs upp dagligen i en samlad stabsfunktion inom kommunen. Så även under nyårshelgen.

Ett beslut om beordrad slussöppning med stöd av räddningstjänstens lagstiftning kan inte fattas innan dess att kriterierna för att inleda en räddningsinsats är uppfyllda.

Samlad information om aktuella vattennivåer i Byälven

Kontakt
  • Mattias Larsson

    Räddningschef

    Kommunledningskontoret

    0570-826 28, 076-803 79 99

    Norrlandsvägen 33, Säffle

Senast uppdaterad • 2021-01-01