Bild över ett vattendrag och en bro
Kontakt

Fakta om slussen

Ett antal medborgare har hört av sig med frågor om slussen i Säffle och varför den inte öppnas oftare. Här är lite faktainformation som vi hoppas vill klargöra det hela.

Säffle kommun har endast rätt att öppna slussen om det är en fråga om räddningstjänst. Räddningstjänst är det när räddningschefen i Säffle kommun bedömer att stigande vattennivåer riskerar att ge upphov till stora skador och hota samhällsviktig verksamhet på sådant sätt att det krävs skyndsamma åtgärder. Räddningschefen kan då enligt lag beordra öppning av slussen i Säffle. Det är idag Sjöfartsverket som ansvarar för slussen i Säffle och som rent praktiskt står för öppningen.

Varför görs det inte oftare?

Det är oklart vilken effekt en slussöppning kan ge. Störst och snabbast effekt ger slussöppning i Säffle direkt ovanför slussen. Ju länger bort från slussen man kommer desto mindre blir effekten. Simuleringar visar att slussöppningen minskade vattennivån i Glafsfjorden 2000 med 12 cm och hade kunnat minska med 15 cm om den genomförts tidigare. En minskning i denna storleksordning har en avlastande men inte en avgörande effekt.

Risk för skador om slussen öppnas

När det kommer till slussöppning måste man också ta i betraktning att en slussöppning kan innebära risk för skador, på grund av att vattenmängderna i kanalen för slussen ökar betydligt jämfört med normalt och kan tänja på gränserna för vad kanalen och slussen är byggda för. Slussen i dess nuvarande konstruktion är inte anpassad för att användas för avtappning av Glafsfjorden. Den stålkonstruktion som krävs för att kunna öppna slussen medför att vattenflödet i slusskanalen delvis begränsas. Inför ett beslut om öppning av slussen ska därför risken för skador på slusskanalen och slussen samt nedströms vägas mot vad en slussöppning kan innebära i minskade skador uppströms.

Varför är det bara vid räddningstjänst som slussen kan öppnas?

Kan inte Sjöfartsverket besluta att öppna slussen i ett tidigare skede, så att inte belastningen vid en öppning blir så stor?

Enligt vattendom skall Sjöfartsverket öppna alla 3 dammluckor under Strömbron vid höga vattenstånd. Det görs tidigt på hösten varje år. Om Sjöfartsverket beslutar sig för att även öppna slussen för att öka avtappningen i Byälven ,så får Sjöfartsverket bekosta eventuella skador som kan uppstå på grund av förhöjda flöden nedström. Därför skall räddningsledaren eller Länsstyrelsen beordra Sjöfartsverket om öppning av slussen. Detta är ett normalt förfarande som används i Trollhätte kanal och övriga kanaler med slussar.

Varför genomförs det arbete på slussen just nu när vi har en situation med höga flöden?

Arbetet som nu genomförs på slussen har varit planerat sedan länge och påverkar inte det förebyggande arbetet för att skydda samhället mot höga flöden. Därsom det beslutas att slussen på grund av räddningstjänst måste öppnas så kan arbetet avslutas och slussen öppnas utan att det tar längre tid än normalt.

Senast uppdaterad • 2023-12-12