Vedeldning
Kontakt

Vedeldning

Med dagens höga el- och oljepriser blir det allt vanligare att elda i tätbebyggda områden.

Eldning från braskamin, panna eller kakelugn kan ge giftiga utsläpp till luften. Röken kan orsaka olägenhet eftersom de innehåller ämnen som är farliga både för hälsan och miljön.

Obs! Vid uppkomst av olägenhet har miljö- och byggnadsnämnden rätt att ställa krav på hur eldningen ska ske eller i värsta fall förbjuda vedeldning om så krävs.

Det är därför viktigt att tänka på följande punkter innan man börjar elda:

 • Före installation av förbränningsanläggning krävs bygglov/anmälan. Öppnas i nytt fönster.
 • Kontakta sotaren före installation av förbränningsanläggningen. Sotaren ska godkänna installationen med tillhörande rökkanal.
 • Använd endast braskamin, öppen spis eller kakelugn för trivseleldning, inte som huvudsaklig värmekälla. Dessa har dålig värmeeffekt och sämre förbränning jämfört med en vedpanna, vilket ger onödiga luftföroreningar.
 • Vid nyinstallation, välj en panna/kamin som är miljögodkänd av ett ackrediterat företag och välj en rätt dimensionerad ackumulatortank till pannan.
 • Använd alltid torr ved som lagrats under tak i minst ett år och gärna inomhus veckorna innan användning. Detta minskar andelen värme som går åt för att torka veden innan den förbränns, vilket i sin tur minskar luftutsläppen.
 • Eldning med hushållsavfall, mjölkkartonger, plast, spånskivor, målat eller impregnerat trä och dylikt är förbjudet!
 • Visa hänsyn mot grannarna och elda inte vid olämplig vindriktning och under väderförhållande som gör att röken stör grannarna. Detta är särskilt viktigt i tätbebyggda områden.
  Stora olägenheter kan få till följd att eldningen måste regleras eller förbjudas.
 • Under upptändning och förbränning är det viktigt med god syretillförsel, vilket ger högre temperaturer och därmed förbränns de giftiga gaserna i större utsträckning.

Rökgaserna visar hur väl förbränningen sker!

 • Svart rök med kraftig lukt beror på ofullständig förbränning och giftiga gaser som släpps ut.
 • Gulaktig rök tyder på höga halter cancerframkallande tjärämnen.
 • Kalla dagar är röken vit av kondenserad vattenånga om förbränningen är fullständig.
 • Varma dagar syns röken endast som ett värmedaller.

Här hittar du information om vedeldning:

Kontakt
 • Linda Lehrman

  Miljö- och hälsoskyddsinspektör

  Miljö- och byggförvaltningen

  0533-68 17 83

  Järnvägsgatan 9, Säffle

 • Miljö- och byggförvaltningen

  Miljö- och byggförvaltningens expedition

  Miljö- och byggförvaltningen

  0533-68 17 75

  Järnvägsgatan 9, Säffle

  Öppettider:
  Måndag-fredag: 07:30-16:00
  Lunchstängt: 12:00-13:00

Senast uppdaterad • 2024-04-23