Gym- och idrottsanläggningar
Kontakt

Gym och idrottsanläggningar

Miljö- och byggnadsnämnden ska enligt lagkrav ägna särskild uppmärksamhet i sin tillsyn bland annat åt idrottsanläggningar och liknande. Hit räknas till exempel gym, idrottshallar och gymnastiksalar.

Karaktäristiskt för gym och idrottslokaler är att det är ett stort antal personer som använder hygienutrymmen och utrustning. Behovet av ett väl fungerande arbete med att hålla god hygien i duschar, toaletter och omklädningsrum och att hålla redskap rena är därför stort. Det är också viktigt med en ventilation som fungerar och är anpassad för verksamheten.

De områden som särskilt behöver uppmärksammas och att ha bra kontroll över som verksamhetsutövare för gym eller en idrottsanläggning är städning, ventilation, smittorisker samt buller.

Kontakt
 • Håkan Lindén

  T.f. Miljöchef

  Miljö- och byggförvaltningen

  0533-68 17 91

  Järnvägsgatan 9, Säffle

 • Monica Gottmarsson

  Miljö- och hälsoskyddsinspektör

  Miljö- och byggförvaltningen

  0533-68 17 82

  Järnvägsgatan 9, Säffle

Senast uppdaterad • 2020-10-20