Hälsoskydd
Kontakt

Hälsoskydd

Hälsoskydd handlar om att förebygga och undanröja olägenheter för människors hälsa.

Enligt Miljöbalken ska bostäder och lokaler för allmänna ändamål vara utformade och användas på ett sådant sätt att inte människors hälsa riskeras. Olägenheter kan till exempel vara problem med kyla, buller, fukt, mögel, radon, elektromagnetiska fält eller luftföroreningar.

Miljöenhetens personal handlägger ärenden inom hälsoskyddsområdet,
Exempel på detta är anmälningar enligt Miljöbalken för vissa verksamheter. Detta kan gälla exempelvis hygienlokaler, undervisningslokaler, hotell och så vidare.
Till oss vänder man sig även med klagomål på buller, problem med inomhusmiljö och liknande.

Här hittar du mer information om hälsoskydd:

Kontakt
 • Miljö- och byggförvaltningen

  Miljö- och byggförvaltningens expedition

  Miljö- och byggförvaltningen

  0533-68 17 75

  Järnvägsgatan 9, Säffle

  Öppettider:
  Måndag-fredag: 07:30-16:00
  Lunchstängt: 12:00-13:00

 • Håkan Lindén

  T.f. Miljöchef

  Miljö- och byggförvaltningen

  0533-68 17 91

  Järnvägsgatan 9, Säffle

 • Monica Gottmarsson

  Miljö- och hälsoskyddsinspektör

  Miljö- och byggförvaltningen

  0533-68 17 82

  Järnvägsgatan 9, Säffle

 • Linda Lehrman

  Miljö- och hälsoskyddsinspektör

  Miljö- och byggförvaltningen

  0533-68 17 83

  Järnvägsgatan 9, Säffle

 • Anna-Lena Karlsson

  Miljö- och hälsoskyddsinspektör

  Miljö- och byggförvaltningen

  0533-68 17 85

  Järnvägsgatan 9, Säffle

 • Beatrice Lundquist

  Miljö- och hälsoskyddsinspektör

  Miljö- och byggförvaltningen

  0533-68 17 71

  Järnvägsgatan 9, Säffle

Senast uppdaterad • 2023-10-13