En person som står och bläddrar i mappar i ett arkiv
Kontakt

Säkerhet, tillstånd och lokala föreskrifter

Gatuenheten arbetar strategiskt med att förbättra trafiksäkerheten för alla i trafiken, men framförallt för oskyddade trafikanter såsom gående och cyklister.

För att se lokala trafikföreskrifter i någon av Sveriges kommuner, klicka på nedanstående länk, välj Sök föreskrift, aktuellt län och därefter aktuell kommun. Där finns gällande trafikregler för vald ort och det finns möjlighet att söka på gator och typ av föreskrift till exempel.

Detta arbete styrs bland annat av efterfrågan från kommuninvånare, skolor, enkäter samt av de medel som avsätts för trafiksäkerhetsåtgärder. Vi söker dessutom statliga bidrag så ofta vi kan för att få ekonomiskt stöd för att kunna göra fysiska åtgärder såsom farthinder, trafiksäkrade övergångsställen, nya gång- och cykelbanor för att nämna några.


För att få tillstånd att placera ut blomlådor krävs:

 • att en kontaktperson utses, som ansvarar för blomlådorna
 • att kontaktpersonen bor på den gata där lådorna ställs ut
 • att lådorna ställs ut under tiden 15/5 till 15/10
 • att det är minst 50 meters fri sikt på var sida av lådorna
 • att lådorna inte placeras närmare en gatukorsning än 20 meter
 • att gatan är en lokalgata med täta utfarter från villor utan genomfartstrafik
 • att platsen för lådorna är belyst nattetid
 • att villaägare i direkt anslutning till lådorna är positiva
 • att lådorna byggs efter de ritningar och med de reflexer kommunen tillhandahåller
 • att städning och sopning runt lådorna ombesörjs av fastighetsägarna

Kommunen bestämmer efter samtal med dig var lådorna placeras. Tillståndet beviljas för ett år och kommunen tar inget ansvar för överblivet material om vi tvingas att upphäva tillståndet. De som fått en beviljad ansökan tidigare år ska varje vår kontakta oss för att få sitt tillstånd förlängt.

För att få gräva i allmän mark inom Säffle kommun krävs att ni erhåller grävningstillstånd från kommunen och att ni följer kommunens anvisningar för grävning i allmän mark.

Tänk också på att ni är skyldiga att begära en kabelanvisning före arbetets start så att inga kablar eller ledningar skadas. Detta ska göras redan i projekteringen av arbetet och det göra på ledningskollen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Här kan du läsa om tillstånd och regler för allmän plats
Kontakt
 • Kundservice teknik- och fritid

  Frågor om gator, park- och fritidsärenden

  Teknik och fritid Säffle-Åmål

  0533-68 17 50

  Järnvägsgatan 9, Säffle

  Du vet väl om att du även kan ställa dina frågor till oss i vår chatt?

  Öppettider:
  Måndag-fredag: 08:00-16:00
  Lunchstängt: 12:00-13:00

  Akuta ärenden efter växelns stängning:
  SOS alarm
  010-530 10 49

 • Daniel Günther

  Trafikingenjör

  Teknik och fritid Säffle-Åmål

  0533-68 15 47

  Järnvägsgatan 9, Säffle

Senast uppdaterad • 2023-11-17