Bild
Kontakt

Cykling och cykelvägar

Vill du bli vintercyklist? Anta vår utmaning så bjuder vi på dubbdäcken!

Välkommen till att utforska Sveriges yngsta stad med cykel!

I Säffle centrum ligger det mesta mindre än tre kilometer från Stortorget. Flera av våra cykelvägar ligger naturskönt längs Byälvens förgreningar. Det finns ett nät av cykelvägar som binder ihop stadens stadsdelar både med centrum och med varandra.

Att cykla är bra för din hälsa och för miljön. Hälften av alla bilresor i Sverige är kortare än fem kilometer, men svarar för en stor del av den totala mängden avgasutsläpp. När du väljer cykeln framför bilen innebär det en vinst för miljön. Du löper dessutom mindre risk att drabbas av hjärt- kärlsjukdomar och bidrar samtidigt till ett Säffle med mindre trängsel, mindre trafikbuller och bättre luftkvalitet.

Vi vill att cyklandet ska öka i Säffle och arbetar kontinuerligt med att det ska bli ännu bättre, säkrare och smidigare att ta sig fram på cykel – oavsett årstid.

Har du testat att cykla på vintern? Säffle kommun vill få igång cyklandet även på vintern, därför söker vi nu vintercyklister.

Som vintercyklist ska du cykla till och från arbetet minst tre gånger i veckan under perioden december till mars. 10 deltagare kommer väljas ut och blir du uttagen får du bland annat dubbdäck till din cykel.

Följ denna länk för att anta utmaningen! Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad behöver du göra som deltagare?

 • Cykla till och från arbetet minst tre gånger i veckan under perioden 1/12-1/3.
 • Föra resedagbok under tiden projektet pågår.
 • Svara på enutvärderingsenkät i slutet av varje månad under denna period. Ditt cyklande rapporteras digitalt och du ges möjlighet att lämna synpunkter på vinterväghållning med mera.

Hur ska din cykel vara utrustad?

 • Fungerande ringklocka för att varna medtrafikanter.
 • Fungerande broms, antingen fram- eller bakbroms (du väljer så länge broms finns.)
 • En röd lykta bak på cykeln som tydligt syns på minst 300 meters avstånd (denna får vara blinkande men blinkningarna ska ske minst 200 gånger per minut)
 • En strålkastare fram som har gult eller vitt sken. (denna strålkastare ska synas på minst 300 meters avstånd, vara så pass stark att din cykel kan köras tryggt i mörkret.)
 • Reflexer fram och bak i olika färg. (Röd reflex bak, vit reflex fram)
 • Reflex på sidan av din cykel (vita eller orangegula)

Vad krävs för att bli antagen?

 • Att du är minst 18 år.
 • Arbetar eller bor i Säffle kommun.
 • Är vanebilist under vinterhalvåret (åker bil till jobbet tre dagar i veckan eller mer)

Frågor ställer du till:
Cykelsamordnare Daniel Günther via e-post eller till 0533-68 15 43.

Vi har tagit fram en cykelplan som visar hur Säffle ska utvecklas som en cykelvänlig stad.

Ökad cykling och satsningar på utbyggd cykelinfrastruktur har positiv påverkan på alla tre hållbarhetsperspektiven; ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet.

En väl utbyggd cykelinfrastruktur innebär förbättrad tillgänglighet framförallt de som inte har tillgång till bil eller kollektivtrafik, bland annat barn. På så sätt bidrar cykling till ett mer socialt hållbart samhälle. Genom den ökade tillgängligheten kan det också bli möjligt att minska bilåkandet och därmed utsläppen av växthusgaser och andra luftföroreningar.

Den övergripande målsättningen i cykelplanen är att cyklingen i kommunen ska öka och de övriga målen är underordnade detta mål. Vi hoppas få kommuninvånarna att välja cykeln istället för bilen, framför allt på de korta resorna. Det finns också möjlighet att öka den mer långväga cyklingen, till exempel mellan kommunens orter.

Plan för utbyggnad av gång- och cykelvägar

Vi prioriterar en fortsatt utbyggnad av gång- och cykelnätet för att utveckla cyklingen. I Cykelplanen finns kartor över planerade utbyggnationer av gång- och cykelvägarna.

Det finns två luftpumpar i Säffle för att du smidigt ska kunna pumpa däcken. Förutom att pumpa cykeldäck kan du även pumpa barnvagns- och rullstolshjul.

Luftpumparna hittar du på:

 • Säffle Resecentrum
 • Perssons gränd

 

Många trafikanter ska samsas på gator, gångbanor och cykelbanor. För att skapa en säker miljö, både för dig som cyklar och för andra trafikanter, behöver vi hjälpas åt.

Samspel i trafiken

Det uppstår ibland situationer i trafiken där det inte är självklart hur du bör agera. Det är viktigt att vara lite extra uppmärksam, se dig om och ge tydliga tecken.

10 tips för cyklister

 1. Ge tecken. Sträck ut armen i god tid åt det håll du planerar svänga. Planerar du att stanna cykeln, lyft vänsterhanden rakt upp för att signalera.
 2. Undvik att stanna i cykelbanan. Stopp i cykelbanan kan orsaka olyckor. Måste du ändå stanna, kör åt sidan.
 3. Parkera cykeln lämpligt. Parkera inte cykeln på ett sätt som blir ett hinder för andra trafikanter.
 4. Anpassa dig till fotgängare. Behöver du cykla på en gågata, sänk hastigheten. Här är det fotgängarnas takt som råder. Du behöver också lämna företräde för gående.
 5. Använd ringklocka. Enligt lag ska din cykel vara utrustad med ringklocka. Använd ringklockan när du behöver göra andra trafikanter uppmärksamma.
 6. Se upp för bildörrar. Håll avstånd till parkerade bilar. En hastigt öppnad dörr eller utsvängande bil kan innebära livsfara.
 7. Sök ögonkontakt. I knepiga situationer – till exempel i korsningar – sök ögonkontakt med dina medtrafikanter.
 8. Behåll telefonen i fickan. Cykling kräver uppmärksamhet. Undvik att använda telefonen när du cyklar. Måste du använda den, kör åt sidan och stanna.
 9. Ta det lugnt. Anpassa hastigheten efter trafiken och håll avståndet.
 10. Se till att du syns. Utöver belysning och reflexer på cykeln – använd gärna reflexer och varselfärger på din klädsel.
  Det är viktigt att du syns!

  Här hittar du trafikregler för cyklister Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
  Här hittar du de vanligaste frågorna om trafiksäkerhet Öppnas i nytt fönster.

Smörj och spola av din cykel

På vintern kan din cykel lätt bli smutsig av både grus, slask och sopsalt. För att minska risken för slitage och rost är det viktigt att du sköljer av din cykel och smörjer kedjan.

Se och synas i mörker

Om du cyklar i mörker ska cykeln ha en vit lampa och en vit reflex framåt, en röd lampa och en röd reflex bakåt, samt reflexer på sidorna. Rikta framlyktans ljus så att du inte bländar andra. Reflexväst och reflexer på kläderna gör att du syns ännu bättre.

Kläder för vintercykling

Du kan cykla i dina vanliga vinterkläder. Anpassa efter väder och temperatur. Lager på lager och vindtäta kläder är bra. Underställsbyxor och överdragsbyxor är bra tips.

Vid vinterväglag

Var extra försiktig när halkan slår till, bromsa in tidigare än vanligt och innan du ska svänga. Mindre luft i däcket än vanligt ger bättre grepp i snö. Dubbdäck gör stor skillnad. Hjälm rekommenderar vi alltid.

I Säffle kan du cykla genom öppna landskapen längs vägar vars diken blommar, fält, brukad jord och även skärgårdsmiljöer. Ta en paus, bada, ät och fika, hitta unika platser och sevärdheter längs din väg.

I Säffle kan du även prova på några mountainbikeleder i Tegnérområdet som har varierande och spännande terräng. Det är en teknisk lätt MTB-led i gammal fin skog med några utmanande backar och roliga snabba partier.

I Säffle kan du cykla längs Unionsleden som sträcker sig genom två länder i ett område rikt på naturnära upplevelser längs 350 km. Leden är uppdelad i 7 etapper. Säffle befinner sig i etapp 6, Edsleskog – Borgvik, 60km.

I Säffle kan du cykla längs Vänerleden och uppleva Vänerns finaste badstränder, kulturupplevelser i världsklass och naturfenomen som inte finns på någon annan plats i Sverige. Cykelleden är på 630 km och den tar dig hela vägen runt Sveriges största sjö.

Här hittar du fler förslag på cykelleder Öppnas i nytt fönster.

Cykelfrämjandets enkät cyklistvelometern riktar sig till dig som cyklar varje dag, och till dig som cyklar någon gång då och då. Enkäten genomförs i hela Sverige och ger cyklistens perspektiv för att kunna förbättra cykelarbetet på en kommunalnivå.

Cyklistvelometern är ett komplement till kommunvelometern som rankar och jämför olika kommuners satsningar på cykling. Säffle deltog år 2020 för andra gången i Kommunvelometern. Totalpoängen blev 39,5 av 90 möjliga, vilket var en förbättring jämfört med år 2014 då kommunen fick 11 poäng av 60 möjliga

I Kommunvelometern vägs inte cyklisternas upplevelse in. Cyklistvelometern lanserades för att komplettera bilden och för att ge direkt feedback till kommunerna.

Här kan du läsa mer om Kommunvelometern Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Här hittar du cyklistvelometern och Säffles resultat Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt
 • Philip Hagström

  Trafikingenjör

  Teknik- och fritidsförvaltningen

  0533-68 15 47

  Järnvägsgatan 9, Säffle

 • Daniel Günther

  Cykelsamordnare

  Teknik- och fritidsförvaltningen

  0533-68 15 43

  Järnvägsgatan 9

Senast uppdaterad • 2022-01-10